Breaking News

ຮັບຊຸດໃໝ່(ວຽກຜະລິດແປຮູບອາໄຫຼ່)

ຮັບຊຸດໃໝ່(ວຽກຜະລິດແປຮູບອາໄຫຼ່)- ຍິງ-ຊາຍ -ອາຍຸ 18-30ປີ- ລະດັບການສຶກສາຈົບມຕົ້ນຂຶ້ນໄປ

.(ຖ້າຮຽນຈົບສາຍກົນຈັກຫນັກຍິ່ງເປັນການດີ)ສໍາພາດຕົວຈິງກັບນາຍຈ້າງ ຕົ້ນເດືອນ10.2022ຖ້າສໍາພາດຜ່ານໄດ້ກຽມ

ພາສາ4ເດືອນ,ຮຽນພື້ນຖານເຕັກນິກກົນຈັກ 1ເດືອນ.* ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫນ້າວຽກນີ້ແມ່ນສາມາດສອບຖາມ

ສະໝັກໄດ້ທີ່ເບີ WhatsApp:020 5522 5688020 5929 6989ໂທ:021 260 588, 021 265 793 ຫຼື

ຈະເຂົ້າມາສອບຖາມລາຍລະອຽດຕ່າງໆແລະສະຫມັກຢູ່ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

📍ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ

ຈໍາກັດ ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຢູ່ຂ້າງຕະຫລາດເຊົ້າຊັອບປິ້ງມໍ ຮ່ອມ ມິນິບິກຊີ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ໂທ: 021 260 588 , 021 265793 .

About admin

Check Also

ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ

🔥 ເດັກນ້ອຍຊາຍຊາວບັງກລາເທດ ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ …​ ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *