Breaking News

ຂ່າວດີ!..ນ້ຳມັນໂລກ ຫລູດລົງຕໍ່ເນື່ອງ

ສັນຍານດີ! ລາຄານໍ້າມັນດິບໂລກຫລູດລົງຕໍ່ເນື່ອງ (west texas) ເດືອນສິງຫາ ຢູ່ປະມານ 86-87 $/ບາເຣວ

– ເດືອນ ມັງກອນ 2022 ລາຄານໍ້າມັນບໍ່ເໜັງຕີງຢູ່ທີ່ 80 ກວ່າ $/ບາເຣວ

– ຮອດ 24 ກຸມພາ ເລີ່ມເກີດມີປະຕິບັດການທາງການທະຫານ ຣັດເຊຍ-ອູເກຣນ ລາຄານໍ້າມັນສູງຂຶ້ນ

– ເດືອນ ມີນາ ພຸ້ງຂຶ້ນສູງສຸດຮອດ 120 $/ບາເຣວ

– ຈາກນັ້ນມີເໜັງຕີງຂຶ້ນລົງ

– ກັບຂຶ້ນມາສູງອີກຄັ້ງໃນ ເດືອນມິຖຸນາ 120 $/ບາເຣວ

– ແລະໄດ້ຫຼຸດລົງມາເລື້ອຍໆ

– ເດືອນສິງຫາ ເໜັງຕີງປະມານ 86-87 $/ບາເຣວ

ສາເຫດມາຈາກ ການປະກາດໂຕເລກເສດຖະກິດທີ່ຕົກຕໍ່າທັງຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນວ່າເສດຖະກິດໂລກຈະຖົດຖອຍ.

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *