Breaking News

ລົດຢຽບນ້ຳກະເດັນໃສ່ຄນອື່ນ ມີຄວາມຜິດທັງປັບໄໝທັງຈຳຄຸກ

ລົດຢຽບນ້ຳກະເດັນໃສ່ຄນອື່ນ ມີຄວາມຜິດທັງປັບໄໝທັງຈຳຄຸກ ຖ້າໃຜພົບເຫັນຖ່າຍຮູບປ້າຍລົດໄວ້ ແລະ ແຈ້ງຕຳຫຼວດທັນທີ.

ວັນທີ 23 ສິງຫາ 2022 ບົດຄວາມກ່ຽວກັບກົດໝາຍປະເທດໄທລາຍງານວ່າ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນນີ້ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຖ້າໃຜໄປຢຽບນ້ຳແລ້ວກະເດັນໃສ່ຄົນອື່ນນັ້ນມີຄວາມຜິດທາງກົດໝາຍ

ມີຄວາມຜິດສ່ຽງຕິດຄຸກ ການຂັບລົດຢຽບນ້ຳໃສ້ຜູ້ອື່ນ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂັບລົດທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ ຫຼື ຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງຜູ້ອື່ນ.

ອ້າງອີງຈາກ ກົດໝາຍປະເທດໄທ ພະລາດຊະບັນຍັດ ຈາລະຈອນທາງບົກ ປີ 1979 ມາດຕາ 43 ຕ້ອງໂທດຈຳຄຸກບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ ຫຼື ປັບໄໝບໍ່ເກີນ 2.000-10.000 ບາດ ແລະ ຫາກມີຊັບສິນເສຍຫາຍຈາກການທີ່ລົດຢຽບນ້ຳກະເດັນໃສ່ ຄົບຂັບມີ

ຄວາມຜິດຕາມການປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຖານເຮັດໃຫ້ຊັບສິນເສຍຫາຍ ຕາມມາດຕາ 358 ໂທດຕ້ອງຈຳຄຸກບໍ່ເກີນ 3 ປີ ຫຼື ປັບໄໝບໍ່ເກີນ 6.000 ບາດ ຫຼື ທັງປັບໄໝທັງຈຳຄຸກ.ແລະເຮົາຍັງສາມາດ

ເອີ້ນຄ່າເສຍຫາຍຈາກເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າມີຊັບສິນເສຍຫາຍຈາກການທີ່ລົດຢຽບນ້ຳໃສ່ ຕາມກົດໝາຍມາດຕາ 438 ຂອງປະເທດໄທ.ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ

ຖ້າເຮົາພົບກັບສະຖານະການແບບນີ້ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດທຳອິດກໍ່ຄື ຖ່າຍຮູບລົດ ແລະ ປ້າຍທະບຽນລົດ ຫຼື ຈົດປ້າຍທະບຽນ ແລ້ວນຳເອົາຫຼັກຖານໄປແຈ້ງຕໍ່ຕຳຫຼວດໄດ້.

About admin

Check Also

ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ

🔥 ເດັກນ້ອຍຊາຍຊາວບັງກລາເທດ ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ …​ ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *