Breaking News

ລະວັງຖືກແຫກກະເປົ໋າໃນບຸນຊ່ວງເຮືອ

ລະວັງຖືກແຫກກະເປົ໋າໃນບຸນຊ່ວງເຮືອ. ……… ທ່ຽວບຸນອອກພັນສາ ແລະ ຊ່ວງເຮືອທ່າວັດຈັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໃນປີ 3022 ໃຫ້ລະວັງມິດສາຊີບລ່ວງກະເປົ໋າ, ແຫກກະເປົ໋າ ແລະ ຊິງຊັບ, ດັ່ງນັ້ນ ເພຈ ຈິ່ງຢາກເຕືອນສະຕິຜູ້ທີ່ມາທ່ຽວດັ່ງນີ້.

1. ບໍ່ຄວນນໍາຊັບສິນຈຳນວນຫລາຍຕິດຕົວມານຳ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃສ່ສາຍຄໍຄຳ ແລະ ເງິນ ເພາະຈະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນເປົ້າຫມາຍຖືກຊິງຊັບ.

2. ໃນເວລາພາຍກະເປົ໋າບໍ່ຄວນພາຍໄວ້ຂ້າງຫລັງ ຕ້ອງເອົາມາໄວ້ຂ້າງຫນ້າ ແລະ ເອົາມືກອດໄວ້ຕະຫລອດເວລາບໍ່ຄວນເອົາເອົາກະເປົ໋າເງິນ,

ໂທລະສັບ, ໃສ່ຖົງໂສ້ງທາງຫລັງ ຫລື ເຫນັບໃສ່ດ້ງຂີ້ແຮ້. 3. ຫລີກລ້ຽງບ່ອນທີ່ແອອັດ, ມີຄົນຫລາຍ ແລະ ບໍ່ຄວນໄປສະຖານທີ່ປ່ຽວ.

ໃນງານບຸນມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນແຕ່ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ຈັດງານກວ້າງຂວາງ ຄົນຫລາຍການປ້ອງກັນອາດບໍ່ທົ່ວເຖິງ.

#ພາບປະກອບແຫກກະເປົ໋າບຸນຊ່ວງເຮືອທ່າວັດຈັນໃນປີຜ່ານໆມາ.

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *