Breaking News

ຂໍຂອບໃຈທຸກກຳລັງໃຈແລະຂໍນອມຮັບທຸກຄຳຕິຊົມເພື່ືອມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ຖິງລູກຄ້າແລະເພື່ອນເພດທຸກໆທ່ານທີ່ນັບຖື ແລະຮັກແພງ ເລື້ອງທີ່ເກີດຂື້ນລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະພະນັກງານຝ່າຍຂາຍຢູ່ຮ້ານຄໍານາງລັດສະຫມີ

ນັ້ນເປັນເລື້ອງສ່ວນຕົວລະຫວ່າງຄົນສອງຄົນຈິງ ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການອາລະວາດກັນຢູ່ຮ້ານຄໍາ ່ທາງຮ້ານນາງລັດສະຫມີເຫັນວ່າພະນັກງານ ຄົນນັ້ນໄດ້ກະທໍາຜິດຕໍ່ລູກຄ້າຈິງ

ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງ ່ໄດ້ປົດພະນັກງານຄົນນີ້ອອກຈາກການເປັນ ພະນັກງານຂອງຮ້ານຄໍານາງລັດສະຫມີແລ້ວ, ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 .10 . 2022 …ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ເພື່ອນເພດແລະລູກຄ້າທຸກ

ສວ່ນຜູ້ຍິງທີ່ມາອາລະວາດຢູ່ຮ້ານທາງເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນຕາມກົດໝາຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຮ້ານຄຳລັດສະໝີ ຂໍຂອບໃຈທຸກກຳລັງໃຈແລະຂໍນອມຮັບທຸກຄຳຕິຊົມເພື່ືອມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ທ່ານຮັບຮູ້ ຂໍຂອບໃຈລໍາສັບທຸກໆກໍາລັງໃຈແລະຄວາມຫວັງດີຂອງທຸກໆທ່ານ

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ

ໃນເວລາ 10:15 ຂອງວັນທີ 31/01/2023 ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ ຢູ່ບ້ານສຸນັນທາ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. – ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ: 5.000.000 ກີບ – ສາເຫດ: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *