Breaking News

ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນລາວໄປທ່ຽວຫວຽດນາມຂີ່ລົດເຂົ້າຂົວອູ່ ແລ້ວຄາກາງຂົວ.ເຊິ່ງຂົວນີ້ເພິ່ນຫ້າມລົດໃຫຍ່ສັນຈອນ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນລາວໄປທ່ຽວຫວຽດນາມ

ຂີ່ລົດເຂົ້າຂົວອູ່ ແລ້ວຄາກາງຂົວ.

ເຊິ່ງຂົວນີ້ເພິ່ນຫ້າມລົດໃຫຍ່ສັນຈອນ.

.

.

.

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *