Breaking News

Team We Run ລວມຍອດໄດ້ 624.751.336 ກີບ ຖືເປັນພະລັງມວນຊົນ ຄັ້ງໃຫຍ່ ເພື່ອເດັກນ້ອຍ

👏 ຄະນະຈັດງານ Team We Run ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ ຍອດບໍລິຈາກ ຊ່ວຍໂຮງໝໍເດັກ ເພື່ອນລາວ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ຜ່ານກິດຈະກຳແລ່ນ 385 ກມ ວຽງຈັນ- ຫລວງພະບາງ 25-29 ຕຸລາ 2022 ລວມຍອດໄດ້

624.751.336 ກີບ ຖືເປັນພະລັງມວນຊົນ ຄັ້ງໃຫຍ່ ເພື່ອເດັກນ້ອຍ ທາງພາກເໜືອ ລາວເຮົາ

ຈະຮັບການປີ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດໆ

!!!ຂໍຂອບໃຈ ນັກແລ່ນຫລັກ 4 ທ່ານ ແລະບັນດານັກແລ່ນ support ທີ່ສະຫລະເວລາ

ໃນການຝືກຊ້ອມຢ່າງໜັກ ແລະເຮັດເລັດພາລະກິດນີ້ຢ່າງປອດໄຟ

ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ລວມທັງຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ງານ ທຸກໆທ່ານ.

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *