Breaking News

ຕາອິຕົນ ! ອຸ້ມລູກນ້ອຍແຕ່ວຽງ

ຊົວຄັກເນາະຂ້ອຍກັບລູກອຸສາຂີ່ລົດແຕ່ວຽງໄປຫາເຈລູກຂັບລົດ

ແຕ່ວຽງມາຮອດຫົວພັນເພືອຈະພາລູກໄປຫາພໍ່ເຂົາແຕ່ນີ້ຮອດພໍ່ເພິນໂຄດ

ໃຈບາບໃຈມານເຮັດນຳຂ້ອຍກັບລູກຄັກຂະຫນາດບໍ່ໄຫ້ຢູ່ເຮືອນຖິ້ມເຄື່ອງຂ້ອງຂ້ອຍອອກໄປນອກເບີດຂ້ອຍທັງເຈລູກທັງເກັບ

ເຄືອ່ງອູ້ມເຄື່ອງໄປໄສລົດເພືອໄປເລາະຊອກບ້ານພັກທີຈະພາລູກນ້ອຍພຽງແຕ່4ເດືອນພັກ ອອກຈາກເຮືອນລາວ22:42

ເລາະຊອກບ້ານພັກຈົນຮອດ23:22ນາທີຈັງເຈີບ້ານພັກທີພັກ ໂຄດທໍ່ຊາດນີ້ສິບໍ່ເອົາຜົວອີກຂໍ່ສາບ້ານກັບໂຕເອງເລີຍ

…!ກົດໄລກົດແຊສໄຫ້ຫລາຍໆຄົນຮູ້ແລ້ວຂ້ອຍຈະເປີດຮູບມັນຄວາມຊົວຂ້ອງມັນໄຫ້ຄົນທັ້ງໂລກໄດ້ຮູ້🙏🏻

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *