Breaking News

ໃຜພົບເຫັນແມ່ນມີລາງວັນໃຫ້ ພວກນີ້ແມ່ນສໍ້ໂກງຫລືນັກຕົ້ມຕຸ່ນ

ຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລື້ອໃຜພົບເຫັນຫລື

ໃຫ້ເບາະແສແມ່ນມີລາງວັນໃຫ້

ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນນັກຕົ້ມຕຸ່ນຫລືສໍ້ໂກງເອາລົດເກັ່ງໄປ 02028789563

ໃຜພົບເຫັນແມ່ນມີລາງວັນໃຫ້

ພວກນີ້ແມ່ນສໍ້ໂກງຫລືນັກຕົ້ມຕຸ່ນໃຫ້ເບາະແສແມ່ນ

ມີລາງວັນໃຫ້ເດີ02028789563

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *