Breaking News

ເງິນເປັນເຫດ ແມ່ນແທ້ບໍ່? ພະນັກງານບໍລິການບໍ່ດີ ປາກບໍ່ມ່ວນນຳລູກຄ້າ

ພະນັກງານຮ້ານນີ້ (ບາງຄົນເດີ້) ຈັ່ງແມ່ນປາກ 🐷🦊 ໄປຊື້ເຄັກເຊົ້ານີ້ຢູ່ຮ້ານ…ສາຂາຫນອງບອນ ເຄັກຊິ້ນລະ 14.000ກີບ ຂ້ອຍເອົາເງິນໃບ 20.000ກີບໃຫ້ ແລ້ວພະນັກງານເກັບເງິນໄປຖາມພະນັກວານອີກຄົນຫນຶ່ງວ່າ… ນັດໆ (ພະນັກງານ) ເງິນຂາດນ້ອຍຫນຶ່ງເອົາບໍ່ ແລະ ຜູ້ຊື່ນັດບອກວ່າບໍ່ເອົາ ໄປປ່ຽນໃຫມ່ມາ (ເວົ້າສຽງແຂງກະດ້າງ ຄືຄົນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການອົບຮົມມາລະຍາດໃນການປາກເວົ້າ)

ແລ້ວພະນັກງານເກັບເງິນມາແຈ້ງວ່າ.. ຜູ້ສາວເງິນເຈົ້າຂາດນ້ອຍຫນຶ່ງ ມີໃບອື່ນປ່ຽນບໍ່? ຂ້ອຍກະ …ໂອ້..ຫວາ ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ ຂໍໂທດເດີ້ ດຽວປ່ຽນໃຫ້ ຂ້ອຍເອົາໃບ 50ພັນໃຫ້ ລະ ທອນມາ 36,000ກີບ ບັງເອີນວ່າ ໃບ 10ພັນທີ່ນາງທອນມາໃຫ້ຂ້ອຍ ບໍ່ຂາດເດີ້ ແຕ່ໂຄດເນົ່າ ຄັນຈັບເຍິງໄວ້ລະແມ່ນບໍ່ຂາດ ແຕ່ຖ້າໃສ່ກະເປົ໋າຫລືຖົງໂສ້ງ ຂາດແນ່ນອນ 100%

ລະຂ້ອຍຂໍປ່ຽນກັບພະນັກງານເກັນເງິນ ແລ້ວນາງພະນັກງານເກັນເງິນໄປປ່ຽນກັບພະນັກງານຜູ້ຊື່ນັດ ຖາມວ່າມັນເປັນຫຍັງ? ພະນັກງານເກັບເງິນບອກວ່າມັນເກົ່າໂພດເລົາຂໍປ່ຽນ ແລ້ວຂ້ອຍຜູ້ເປັນລູກຄ້າຖືກອີ່ພະນັກງານຊື່ນັດດ່າຊຳ້ ວ່າເປັນຫຍັງຄືບໍ່ເອົາ ມັນກະບໍ່ໄດ້ຂາດ ມັນເກົ່າຊື່ໆ ຈັ່ງແມ່ນຫຍຸ້ງເນາະ..ອີກຫລາຍຢ່າງ. ແລ້ວອີ່ພະນັກງານຜູ້ຊື່ນັດມັນຈຶ່ງປ່ຽນໃຫ້ຂ້ອຍ

ຖ້າຮ້ານນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນທາງຜ່ານຫ້ອງການ ຂ້ອຍ (ກູ) ກະບໍ່ແວ່ດອກ ເພາະປົກກະຕິກະບໍ່ບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າຮ້ານ…ສາຂານີ້ປານໃດ ແລ້ວຍັງມາເຈິພະນັກງານປາກ 🐷🦊ອີກ ແບບນີ້ຄວນໄປໃຊ້ບໍລິການບໍ່. ໃນຖານະທີ່ຂ້ອຍເປັນລູກຄ້າ ແລະ ເຈົ້າເປັນພະນັກງານບໍລີການ ຄວານຈະມີມາລະຍາດ ເວົ້າໃຫ້ສົມກັບເປັນພະນັກງານບໍລິການ ບໍ່ແມ່ນຢາກເວົ້າຫຍັງອອກມາລະເວົ້າ

ໃຜຮູ້ວິທີແທັກຫາຮ້ານ…ສາຂາຫນອງບອນແຈ້ງແນ່ ແທັ໋ກໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຫັນແນ່ ພະນັກງານປາກມອມໂພດ ອອກຈາກບ້ານມາອາລົມດີໆມາເຈີພະນັກງານປາກມອມແບບນີ້ຈັ່ງແມ່ນຊວຍແຕ່ເຊົ້າ ລືມຖ່າຍໃບເງິນໃບ 10ພັນກີບທີ່ພະນັກງານທອນມາໃຫ້ເບິ່ງ ແຕ່ໃຫ້ຄິດສະພາບໂລດ ໂຄດເນົ່າ. ໃບເງິນ10ພັບກີບເປັນໃບສີຟ້າ ແຕ່ທີ່ເລົາທອນໃຫ້ຂ້ອຍ ໃບ10ພັບກີບ ໂຄດແຫລ້ ໂຄດດຳ ຄວາມວ່າເກົ່າ ແລະ ເນົ່າ ຖ້າພັບໃສ່ຖົງລະແມ່ນຂາດ

About admin

Check Also

ເດັກດື້ຕ້ອງໂດນອະໄລນະ ຄົນເຫັນໄວແທ້

ເດັກດື້ຕ້ອງໂດນອະໄລນະ ຄົນເຫັນໄວແທ້ ລູກໜີ້ໜ້າມືນຕ້ອງເຈີແບບນີ້(ອີມຸກ)ອີນາງ 📍 ສະຫວັນນະເຂດ (ຕິດໜີ້ບໍ່ຈ່າຍ) ບໍ່ທານເດີ້ສິເອົາມືງຈົນບໍ່ມີທີບຢູ່ ຂີ່ລົດປາໂດ່ໄປການ ໄປໃຫ້ປາກຄຳ ເປັນຫຍັງບໍ່ຂາຍລົດໃຊ້ໜີ້ ມັນວ່າ ບໍ່ຂາຍ ສີປະຈານລະປະຈານໂລດ ວ່າຊັ້ນແລະ ເກັ່ງເນາະ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *