Breaking News

ສະເທືອນໃຈ!..ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມລຳບາກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າ

ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມລຳບາກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າ

ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບອຸປະສັກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ພົບອຸປະສັກກວ່າ

ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມສູນເສຍ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ສູນເສຍກວ່າ

ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມອຶດຫີວ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ອຶດຫີວກວ່າ

(ທຸກຄົນ ມີແລະບໍ່ມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຫຼາຍ)

ແຕ່ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຍັງຄົງມີຄືກັນຄືລົມຫາຍໃຈດວງດຽວທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ພໍ່ແມ່ມອບໃຫ້ມາ ສະນັ້ນ,

ຈົ່ງຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ດີດີແລ້ວຈົ່ງເຂັ້ມແຂງແລະສູ້ໄປຂ້າງຫນ້າຈົນກວ່າຈະໄດ້ດີ.

About admin

Check Also

ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ

🔥 ເດັກນ້ອຍຊາຍຊາວບັງກລາເທດ ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ …​ ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *