Breaking News

ຫົວໃຈແມ່ ເກືອບຢຸດເຕັ້ນ ! ຢ່າເອົາແຜ່ນຫີນ-ປູນ ໄວ້ໃນເຮືອນ

! ຢ່າເອົາແຜ່ນຫີນ ແຜ່ນປູນມາວາງໄວ້ໃນບໍລິເວນບ້ານ ເພື່ອປ້ອງກັນສັດທີ່ມີຜິດມາລີ້ຊ້ອນອາໃສຢູ່

ທີ່ອາດເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນໃນຄອບຄົວ

ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ.

ເຊັ່ນ ເຫດການນີ້ ຜ່ານໄປ 6 ຊົ່ວໂມງແລ້ວ ລູກຂ້ອຍຍັງຢູ່ໃນອາການໂຄມາ;

ເຊິ່ງໝໍໄດ້ໃສ່ນໍ້າ, ຂ້າເຊື້ອ, ກວດກເລືອດ, ໃຫ້ຢາແກ້ແພ້, ແລະ ສີດຢາແກ້ຜິດງູເຫົ່າ

ຂໍໃຫ້ລູກຂ້ອຍປອດໄພແນ່ເດີ້ ສາທຸ

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *