Breaking News

ຍ້ອນຫຍັງລາຄາສິນຄ້າເມື່ອຂຶ້ນແລ້ວບໍ່ມັກລົງຄືນໃນລະດັບເກົ່າ?

ຍ້ອນຫຍັງລາຄາສິນຄ້າເມື່ອຂຶ້ນແລ້ວບໍ່ມັກລົງຄືນໃນລະດັບເກົ່າ?

ຈາກສອງປັດໄຈທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເງິນເຟີ້ ແລະ ລາ ຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຖືວ່າເປັນໂຕກະທົບສໍາຄັນຕໍ່ການປັບລາ ຄາສິນຄ້າທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງຫຼາຍນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ຈົນເຖິງ ປັດຈຸບັນ

ແຕ່ຖ້າເບິ່ງໃນດ້ານສະພາບລາຄາສິນຄ້າທີ່ມີ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຜະ ລິດສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນມີທິດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າຫຼຸດລົງ ໃນແຕ່ລະປີ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນຫມູ, ເຂົ້າກິນ, ຫົວອາຫານສັດ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີ. ບັນຫານີ້ຖ້າເບິ່ງເລິກແລ້ວແມ່ນເກີດຈາກ ການຜະລິດພາຍໃນທີ່ບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ

ແລະ ຍັງມີຕົ້ນທຶນ ສູງໃນການຜະລິດ ຈຶ່ງຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາໃນຂອດ ຈໍາຫນ່າຍ; ການແຊກແຊງຕະຫຼາດພາຍໃນໂດຍມາດຕະ ການຄັງແຮ ຫຼື ຂາຍສິນຄ້າໃນລາຄານະໂຍບາຍໂດຍບໍລິສັດທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ເງິນອຸດຫນູນ (ຖົມຂຸມ)

ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ; ອີກບັນຫາຫນຶ່ງແມ່ນຍ້ອນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນບໍ່ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ມີແຮງກົດດັນຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ

ຕົ້ນທຶນທຸລະກິດທີ່ສູງຂຶ້ນ. ທັງຫມົດຍັງໄດ້ກາຍເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງ ວົນຂອງຜູ້ຂາຍ/ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນຕໍ່ສະພາບເງິນເຟີ້

ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຫຼື ວັດຖຸດິບ; ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເງິນເຟີ້ຍັງບໍ່ຢູ່ໃນອັດຕາຄົງທີ່ຕາມ ຄາດຫມາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃ ແລະ ຕົ້ນທຶນສໍາຄັນຂອງການຜະລິດເຊັ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນສູງ

ກໍຈະຍາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າປັບໂຕ ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ.ສະຫຼຸບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າຂອງປະເທດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໄຈເງິນເຟີ້ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ລາຄາສິນຄ້າຂອງປະເທດມັກຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວໄວຕໍ່ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ຂອງເງິນເຟີ້ທີ່ກະທົບຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບ ແລະ

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະກໍຖືເປັນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຂາຍມັກຍົກເປັນສາເຫດໃນການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າເວລາຖືກຖາມຈາກຜູ້ຊື້ ແລະ ກໍຍັງຖືວ່າເປັນເຫດຜົນທີ່ຖືກຍອມຮັບໃນວົງກວ້າງຂອງສັງຄົມ.

ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງສະທ້ອນໄປເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ມີສາຍພົວພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ຍ້ອນປັດໄຈການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.

ລາຄາສິນຄ້າຢູ່ລາວມັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າຫຼຸດລົງເມື່ອຂຶ້ນແລ້ວກໍບໍ່ມັກຈະຫຼຸດ

ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈິດຕະສາດຂອງຜູ້ຂາຍ/ຜູ້ສະຫນອງສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຫມັ້ນໃຈຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ.

ຍົກເວັ້ນສິນຄ້າກະສິກໍາບາງຊະນິດອາດຈະຂຶ້ນລົງຕາມລະດູການ ແຕ່ເມື່ອສິນຄ້າປະເພດອື່ນປັບລາຄາຂຶ້ນ ສຸດທ້າຍສິນຄ້າກະສິກໍາກໍຈະປັບໂຕໄປຕາມກັນ.

ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຊ່ວງໄລຍະສັ້ນອາດມີແຮງກະທົບບໍ່ສູງເພື່ອຍູ້ດັນໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າປັບໂຕຫຼຸດລົງ ເພາະຄ່າຄອງຊີບໂດຍລວມແມ່ນສູງຂຶ້ນ

ໂດຍສະເພາະໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍຍັງຕ້ອງແບກຫາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບລາຍໄດ້.

ການຂາດລະບົບລາຍງານກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຕົ້ນທຶນສິນຄ້າກະທົບໄວ ແລະ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດຕໍ່ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຕາມດ່ານຕ່າງໆກໍຖືເປັນປັດໄຈກະທົບຕໍ່ການຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າເຊັ່ນກັນ;

ດັ່ງນັ້ນຈາກຈຸດພິເສດດັ່ງກ່າວລາຄາສິນຄ້າຢູ່ລາວເມື່ອປັບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ມັກຈະຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Ministry of Industry and Commerce

ຮູບພາບ: Taladlao

About admin

Check Also

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ

ໃນເວລາ 10:15 ຂອງວັນທີ 31/01/2023 ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ ຢູ່ບ້ານສຸນັນທາ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. – ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ: 5.000.000 ກີບ – ສາເຫດ: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *