Breaking News

ເຮັດບາບແທ້ ບໍ່ສົງສານຄົນເຖົ້າເລີຍນັ່ງຂາຍຜັກໝົດມີຶ້ກ່ອນຊີໄດ້ເງິນບໍ່ແມ່ນງ່າຍໆ

ເຮັດບາບແທ້ ບໍ່ສົງສານຄົນເຖົ້າເລີຍນັ່ງຂາຍຜັກໝົດມີຶ້ກ່ອນຊີໄດ້ເງິນບໍ່ແມ່ນງ່າຍໆ

ຍ້ອນຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ທຳໃຫ້ຄົນເຖົ້າມັກຫລົງແລະທອນເງິນຜິດ

ເງິນອອກໃຫມ່ໃບ 10,000 ກີບ ຄ້າຍຄືໃບ 100,000 ກີບ.ໃບ 20,000 ກີບ

ຄ້າຍຄືໃບ 50,000 ກີບ.ນີ້ຄືສາເຫດທີ່ທຳໃຫ້ຄົນເຖົ້າມັກຫລົງແລະທອນເງິນຜິດ

ຄລິບ

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *