Breaking News

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ການຈອດລົດບໍ່ຖືກລະບຽບ ແມ່ນຜິດຕໍ່ກົດລະບຽບການຈະລາຈອນທາງບົກ

🔥 ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ການຈອດລົດບໍ່ຖືກລະບຽບ ແມ່ນຜິດຕໍ່ກົດລະບຽບການຈະລາຈອນທາງບົກ !

ອີງຕາມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ ສະບັບເລກທີ 568/ລບ,

ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021 ກ່າວໄວ້ວ່າ. ຖ້າຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ຈອດລົດບໍ່ຖືກລະບຽບ ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 1 ຈອດລົດຢູ່ບ່ອນຫ້າມຈອດ2 ບ່ອນມີປ້າຍ

ຫລື ມີເຄື່ອງໝາຍຫ້າມ3 ທາງຄ້ອຍ4 ທາງໂຄ້ງ5 ຫົວຂົວ6 ກາງຂົວ7ຈອດຂວາງທາງ8 ຕົ້ນທາງ9 ຊ້ອນກັນ10 ທາງຄົນຍ່າງ 11 ຂອບວົງວຽນ12 ທາງຄົບ ທາງແຍກການຈອດລົດ ບໍ່ຖືກລະບຽບ ຕາມສະຖານທີ່ຂ້າງເທິງ

ນອກຈາກຈະເປັນການຂັດຂວາງ ຕໍ່ການສັນຈອນແລ້ວ ຍັງອາດຈະນຳໄປສູ່ ການເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ ແລະ

ຈະຖືກປັບໃໝຕາມປະເພດລົດ ນັບແຕ່ 50.000 ກີບ ຫາ 300.000 ກີບ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນຈະຈອດລົດທຸກຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຈະລາຈອນທາງບົກ

ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການເກີດອຸປະຕິເຫດ ທີ່ຈະຕາມມາ ແລະ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສັງຄົມ.

About admin

Check Also

ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ

🔥 ເດັກນ້ອຍຊາຍຊາວບັງກລາເທດ ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ …​ ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *