Breaking News

ຂໍໃຫ້ສ່ຽວໄປສູ່ສຸຂະຕີເດີ້ຂື້ນບົນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເດີ້

(RIP) #mu zoo koj o phooj ywg zoo vim txoj kev txom nyem xb os

😭 ຂໍໃຫ້ສ່ຽວໄປສູ່ສຸຂະຕີເດີ້ຂື້ນບົນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າບ່ອນທີ່ເຂົ້າປາບໍ່ໄດ້ຫາເງີນບໍ່ໄດ້ຊອກເດີ້ສ່ຽວ

😭ຢູ່ໃນໃຈສະເໝີ😭

ຄລິບ

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *