Breaking News

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ບໍ່ສາມາດສະຫນອງນໍ້ານາແຊງໄດ້.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ບໍ່ສາມາດສະຫນອງນໍ້ານາແຊງໄດ້.

ປີນີ້, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ບໍ່ສາມາດສະຫນອງນໍ້າໃຫ້ປະຊາຊົນເຮັດນາແຊງໄດ້

ໂດຍສະເພາະບ້ານໄຮຢ່ອນ

ເມືອງທູລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ.

.

.

.

.

.

ສາເຫດເນື່ອງຈາກປະລິມານນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ.

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *