Breaking News

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ຮັບແຕ່ຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ້ໃໝ່

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ຮັບແຕ່ຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜູ້ໃໝ່

ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫຼາຍຄື:

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລົງຄະແນນສຽງຄື:

ມີໜ້າ 151 ທ່ານ, ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີ 149 ທ່ານ ເທົ່າກັບ 98,67%, ບໍ່ເຫັນດີ 2 ທ່ານ

.

.

.

ເທົ່າກັບ 1,32%, ບໍ່ອອກສຽງ 0.

ຄລິບ

About admin

Check Also

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ

ໃນເວລາ 10:15 ຂອງວັນທີ 31/01/2023 ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ ຢູ່ບ້ານສຸນັນທາ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. – ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ: 5.000.000 ກີບ – ສາເຫດ: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *