ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ຖືສຳຄັນການຮັກສາສິ່ງເວດລ້ອມທຳມະຊາດ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ມີຂ່າວກ່ຽວກັບການຫາປາ ໂດຍໃຊ້ຢາເບື່ອປາຢູ່ໃນເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ສັງຄົມ ເນື່ອງສຳນັກຂ່າວທີ່ເຜີຍແຜ່ຂ່າວດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນເກົ່າ ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຂື້ນໃນປີ 2016 ທີ່ມີຄົນພົບເຫັນປາຕາຍໄຫລມາໃນເຂດກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ແລະ ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງທາງພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳປ່າໄມ້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ຕິດຕາມເປັນປະຈຳ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຈັດການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຈິ່ງໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຂໍ້ມູນເກົ່າ ແລະ ໃນປີດຽວກັນ ກໍຄື ຕົ້ນປີ 2016 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ປະຈຳໂຄງການໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກຳຄຸ້ມຄອງການປະມົງໃນເຂດກໍ່ສ້າງ, ເຊິ່ງໃນຄະນະກຳມະການປະກອບມີຕົວແທນຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໂຂງ, ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ-ການປະມົງເມືອງໂຂງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການປະມົງຂັ້ນ ກຸ່ມ 3 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ 11 ບ້ານ ທີ່ຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງກັບໂຄງການ ໂດຍໂຄງການເປັນຜູ້ສະ ໜອງທາງດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາ ໂດຍທາງໂຄງການຈະສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ ຈົນສິ້ນສຸດສັນຍາສຳປະທານຂອງໂຄງການ.

ຄະນະກຳມະການໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກກຽວກັບກົດໝາຍການປະມົງເພື່ອເຮັດຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບ ກ່ຽວກັບການຫາປາທີ່ຜິດກົດລະບຽບການປະມົງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການປະ ມົງ 386 ຄັ້ງ ແລະ ມີຈຳນວນພົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 8.000 ກວ່າຄົນ ເຊິ່ງສາມາດລືບລ້າງຢຸດເຊົ່າ ແລະ ທຳລາຍສິ່ງກີດຂວາງການຂຶ້ນລົງຂອງສັດນ້ຳທີ່ຜິດກົດລະບຽບ ອີງຕາມກົດໝາຍການປະມົງເຊັ່ນ: ຕ້ອນ, ຫລີ່, ລວງຂັງ ແລະ ຈິບ ໄດ້ສຳເລັດ 100% ໃນທ້າຍປີ 2017.

About admin

Check Also

ໄຟຟ້າລາວ ຂາດທືນຍ້ອນເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ

ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງທິດທາງການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຕ່ນີ້ຫາທ້າຍປີ 2022 ໃນວາລະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.