Breaking News

Day8 🪐🌟 ມື້ຫ້ອງດຳ ເປັນອີກມື້ທີ່ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່

Day8 🪐🌟 ມື້ຫ້ອງດຳ ເປັນອີກມື້ທີ່ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນຄົນຄັດເລືອກຊຸດໃນການໃສ່ຊຸດເຂົ້າຫ້ອງດຳ

ຖືວ່າຊຸດນີ້ ເປັນຊຸດສຳຄັນ ເປັນໂຕບົ່ງບອກເຖິງຕົວຕົນຂອງ ປ່າເຢັ້ງຊ່າ ລໍ່ ເອງ ທີ່ເກີດເປັນຄົນລາວ ຜືນແຜ່ນດິນຂອງປະເທດລາວ

ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ລືມຕົວຕົນຂອງໂຕເອງ ໃນການເປັນຄົນມົ້ງ ຈື່ງເລີຍໄດ້ແຮງບັນດາໃຈ ກາຍອອກມາເປັນຊຸດນີ້ ໃນມື້ເຂົ້າຫ້ອງດຳ

ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງດີ ຈາກຕ່າງຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ໃນການຖາມໃນຊຸດທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປ

….​

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *