Breaking News

ສຽງຮຽກຮ້ອງຈາກປະຊາຊົນ ເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂໃຫ້ກັນແລະຕ້ອງເຮັດກັນໄປຕາມຄວາມເປັນທຳແລະຕາມຊັ້ນຕອນຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ບໍ່ມີໃຜດອກຢາກຊີຢູ່ດົມຂີ້ຝຸ້ນຈົນຕາຍແລະຢູ່ເຮືອນໂຕເອງກະໄດ້ຍີນແຕ່ສຽງຈັກໂຮງງານສຽງດັງຈາກລົດແກ່ສີມັງ

ຖ້າມີໂຮງງານຢູ່ນີກ່ອນກູກະບໍ່ເປັນບ້າມາຢູ່ຕິດນີເດ

…​

ຄລິບ 1

ຄລິບ 2

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *