Breaking News

ເຮັດວຽກເປັນ ພະຍາບານ ມາ5ປີບໍມີເງີນເດືອນບໍໄດ້ໂກຕ່າສຸດທ້າຍຈູບເຄື່ອງຖີ້ມ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ບໍມີໃຜເຂົ້າໃຈ

ເຮັດວຽກເປັນ ພະຍາບານ ມາ5ປີບໍມີເງີນເດືອນບໍໄດ້ໂກຕ່າສຸດທ້າຍຈູບເຄື່ອງຖີ້ມ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ບໍມີໃຜເຂົ້າໃຈ

ພະຍາບານອາສາມາໄດ້5-6ປີ ບໍ່ມີເຊື້ອສາຍທີ່ຈະໄດ້ໂກຕ່າຈື່ງຕັດສີນໃຈອອກ.

ຍ້ອນເຮັດວຽກໃຫ້ລັດລະໆບໍ່ມີຄວາມຫມາຍຫຍັງເລີຍ ເສຍເວລາໄປຮຽນລະໆ

ຮຽນເສຍເງີນໃຫ້ລັດຈື່ງໄດ້ໄປຮຽນ ແຕ່ຮຽນຈົບມາເຮັດວຽກໃຫ້ລັດລະໆບໍ່ໄດ້ເງີນ

.

.

.

ຄລິບ

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *