Breaking News

ກຽມທົດລອງປ່ອຍຍຸງລາຍບ້ານ​ ທີ່ມີເຊື້ອໂວບັກເຄຍ ຢູ່ 2 ເມືອງ

ກຽມທົດລອງປ່ອຍຍຸງລາຍບ້ານ​ ທີ່ມີເຊື້ອໂວບັກເຄຍ ຢູ່ 2 ເມືອງໃນນວ

ຍຸງລາຍບ້ານ ທີ່ຖືເຊື້ອໂວບັກເຄຍ ເປັນຄວາມຫວັງໃໝ່ທີ່ຈະຊ່ວຍຫລຸດການແຜ່ເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍໃນ ສປປ ລາວ

ອີງຕາມຜົນການວິໄຈທາງວິທະຍາສາດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຍຸງທີ່ຖືເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ປວດກະດູກ, ໄຂ້ຊິກ້າ, ໄຂ້ຕົວເຫລືອງ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ

ຄາດວ່າຈະທົດລອງປ່ອຍຍຸງລາຍບ້ານ ທີ່ຖືເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ(ນວ) ໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນກັນຍານີ້.

ທ່ານນາງ ພຸດມະນີ ທຳມະວົງ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ປະຈຳອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກສາກົນ ປະຈຳລາວ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023 ວ່າ:

ຍຸງລາຍບ້ານທີ່ຖືເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ຈະມີພູມຄຸ້ມກັນທີ່ສາມາດຢັບຢັ້ງເຊື້ອໄວຣັສພາຍໃນໂຕມັນເອງ ເວລາຍຸງດັ່ງກ່າວ ໄປກັດຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫລື ພະຍາດອື່ນໆ ທີ່ມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນຳເຊື້ອ ຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໄປຫາຜູ້ອື່ນ ເນື່ອງຈາກເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ໃນໂຕຍຸງໄດ້ທຳລາຍເຊື້ອໄວຣັສ ດັ່ງກ່າວພາຍໃນໂຕມັນເອງ.

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໂຄງການຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງໂລກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປ່ອຍຍຸງລາຍບ້ານ ທີ່ມີເຊື້ອໂວບັກເຄຍ ຈະສາມາດຫລຸດຜ່ອນ ການສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອໄຂ້ຊະນິດດັ່ງກ່າວໄດ້ ດ້ວຍການນຳເອົາຍຸງລາຍບ້ານທີ່ຖືເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ໄປປ່ອຍໃນເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ

ເພື່ອໃຫ້ຍຸງລາຍທີ່ມີເຊື້ອໄປປະສົມພັນກັບ ຍຸງລາຍທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອ ຈະເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຍຸງລາຍບ້ານ ທີ່ມີເຊື້ອໂວບັກເຄຍ ແຜ່ຂະຫຍາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄາດວ່າຈະທົດລອງປ່ອຍຍຸງ ທີ່ຖືເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໃນ 30 ກວ່າບ້ານ, ໄລຍະປ່ອຍຍຸງ 20 ອາທິດ ເຊິ່ງຈອກປ່ອຍຍຸງ 1 ໜ່ວຍ ຈະປ່ອຍໃນພື້ນທີ 50×50 ແມັດ.

ໃນຊ່ວງປ່ອຍຍຸງ ແລະ ຫລັງປ່ອຍຍຸງ ປະຊາຊົນ ຫລື ແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະນຳເຊື້ອຕາມປົກກະຕິ ໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນ ສາມາດທຳລາຍແຫລ່ງເພາະພັນຍຸງທັງໃນບ້ານ ແລະ ນອກບ້ານໄດ້ ແຕ່ຫ້າມທຳລາຍ ຈອກແຈກຢາຍຍຸງ ຂອງໂຄງການຢ່າງເດັດຂາດ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ ຫລື ຈໍາແນກຍຸງລາຍບ້ານ ທີ່ມີເຊື່ອ ແລະ ຍຸງລາຍບ້ານທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອໄດ້ ດ້ວຍການສໍາຜັດ ຫລື ເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າ ນອກຈາກການເອົາຕົວຢ່າງຍຸງໄປເຮັດການວິໄຈຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ (ຫ້ອງແລັບ).

ໃນໄລຍະປ່ອຍຍຸງ ທີມງານວິຊາການ ຈະລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນທຸກໆ 2 ອາທິດ ແລະ ຫລັງປ່ອຍຍຸງ ຈະສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມຜົນທຸກໆ 4 ອາທິດ ເພື່ອເກັບເອົາຕົວຢ່າງຍຸງລາຍບ້ານ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່ອຍຍຸງ ແລ້ວສົ່ງໄປວິໄຈ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າຍຸງຢູ່ພື້ນທີ່ ປ່ອຍຍຸງນັ້ນມີເຊື້ອ ໂວບັກເຄຍ ຫລາຍໜ້ອຍສ່ຳໃດ. [ທີ່ມາຂ່າວ: ຂປລ,​ ຂ່າວ: ກິດຕາ]

About admin

Check Also

ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ

🔥 ເດັກນ້ອຍຊາຍຊາວບັງກລາເທດ ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ …​ ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *