Breaking News

ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ CHINA-AUN SCHOLARSHIP ປະເທດ ສປ. ຈີນ

🇨🇳 ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ CHINA-AUN SCHOLARSHIP ປະເທດ ສປ. ຈີນ ປະຈຳປີ 2023-2024 !!!

ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາຊາບວ່າ: CHINA-AUNSCHOLARSHIPປະເທດ ສປ. ຈີນ ສະເໜີໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນຄື:

ປະເທດ Brunei,Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnamຈໍານວນ 30 ທຶນ ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນ ເປັນພາສາຈີນ ແລະ ອັງກິດ

!ໂດຍເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຈຸດປະສົງໄປຮຽນທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາຂອງChinese Government Scholarship-AUN Program ເງື່ອນໄຂຝ່າຍໃຫ້ທຶນຮັບຜິດຊອບມີ: ຄ່າຮຽນ, ທີ່ພັກ ແລະເບ້ຍລ້ຽງປະຈຳເດືອນ ແລະ ຄ່າປະກັນສຸຂະພາບ.I. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ

– ຕ້ອງເປັນຄົນລາວຖືສັນຊາດລາວ ສະໝັກປະລິນຍາໂທ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ ແລະ ປະລິນຍາເອກ 40 ປີ;

– ສໍາເນົາ Passport (ຫົວສີຟ້າ);

– ສຳເນົາໃບປະກາສະນິຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນ ຕາມລະດັບຂອງການສະໝັກ;

– ແຜນຮຽນ ຫຼື ບົດຄົ້ນຄວ້າ (Study Plan or Research Proposal);

– ໜັງສືຢັ້ງຢືນຈາກຫົວໜ້າບ່ອນທີ່ຕົນສັງກັດຢູ່ ຫຼື ຈາກອາຈານ ຈໍານວນ 02 ທ່ານ(Two Recommendation Letters );

– ໃບຢັ້ງຢືນການກວດພະຍາດຕາມແບບຟອມທີ່ກໍານົດໃຫ້;

– ໃບແຈ້ງໂທດ;

– HSK 4 ຂຶ້ນໄປ;- IELTS ຫຼື TOEFL.

– ສຳລັບຜູ້ສະໜັກຫຼັກສູດພາສາຈີນຕ້ອງມີລະດັບພາສາຈີນ

– ສຳລັບຜູ້ສະໜັກຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຕ້ອງມີຄະແນນII. ສາຂາວິຊາຮຽນ:ສາຂາວິຊາຮຽນທີ

1: includes, Philosophy, Economics, Legal, Studies, Education, Literature(Fine Arts excluded), History and Management;ສາຂາວິຊາຮຽນທີ

2: includes Science, Engineering and Agriculture;ສາຂາວິຊາຮຽນທີ

3: includes Fine Arts and Medicine.III. ແບບຟອມ ແລະ ວິທີສະໝັກໃຫ້ສະໝັກທາງ Online ຕາມລິ້ງກ້ອງຄອມເມັ້ນ !ປິດຮັບສະໝັກ 12/02/2023.

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *