ສາວສຸດໂຊກຮ້າຍ ບໍລິຈາກເລືອດເທື່ອທຳອິດເກີດເຈາະເລືອດຜິດເສັ້ນເຮັດໃຫ້ແຂນເໜັງບໍ່ໄດ້ໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຍິງສາວໄວ21ປີ ເປັນຄົນປະເທດເຄນນາດາ. ຍ້ອນກັບໄປເມື່ອ4ປີກ່ອນໃນຊ່ວງທີ່ນາງອາຍຸ 17ປີນາງ Ekman ໄດ້ໄປບໍລິຈາກເລືອດກັບອົງກອນ Canadian Blood Services ເພື່ອບໍລິຈາກເລືອດຄັ້ງທຳອິດ.

ຂຽນເລີ່ມມີອາການບວມນາງກ່າວວ່າໃນຕອນນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງເຈາະເລືອດລາວແລ້ວຫຼົງຮ້ອງອຸທານວ່າ ໂອ!…ອອກປາກໃນຂະນະທີ່ເຈາະເຂັມລົງໄປທີ່ແຂນຂອງນາງ.

ຫຼັງຈາກຜ່ານໄປ10-15ນາທີນາງເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າມີບາງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມທີ່ບໍ່ເຄີຍບໍລິຈາກເລືອດມາກ່ອນຈຶ່ງບໍ່ໝັ້ນໃຈປານໃດວ່າຖືກຕ້ອງຕາມຂະບວນການຫຼືບໍ. ນາງບອກກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າຮູ້ສຶກບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍບໍລິເວນແຂນປານໃດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ໄປກວດຕື່ມອີກຢູ່ໂຮງໝໍ

ຫຼັງຈາກຜ່ານໄປ10-15ນາທີນາງເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າມີບາງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມທີ່ບໍ່ເຄີຍບໍລິຈາກເລືອດມາກ່ອນຈຶ່ງບໍ່ໝັ້ນໃຈປານໃດວ່າຖືກຕ້ອງຕາມຂະບວນການຫຼືບໍ. ນາງບອກກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າຮູ້ສຶກບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍບໍລິເວນແຂນປານໃດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ໄປກວດຕື່ມອີກຢູ່ໂຮງໝໍ

ໃນຊ່ວງອາທິດຕໍ່ມາຫຼັງຈາກບໍລິຈາກເລືອດແຂນຂອງນາງເລີ່ມມີອາການບວມແລະມີອາການເຈັບປວດຢ່າງຮຸນແຮງມີຮອຍຊ້ຳບໍລິເວນຂໍ້ມືແລະບ່າໄຫຼ່ ອາການໜັກເຖິງຂັ້ນຢືດແຂນຊື່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວນາງຈຶ່ງໄປໂຮງໝໍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຫຼອດເລືອດວິເຄາະອາການຂອງລາວແລ້ວວ່າ:ອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນມາຈາກເລືອດໄຫຼໃນຫຼອດເລືອດແດງທີ່ແຂນແລະສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າການບໍລິຈາກເລືອດໃນເທື່ອນັ້ນເລືອດຖືກເຈາະອອກຈາກຫຼອດເລືອດແດງບໍ່ໄດ້ອອກມາຈາກຫຼອດເລືອດດຳ

(ການບໍລິຈາກເລືອດນັ້ນຕາມມາດຕະຖານຂອງ WHO ລະບຸວ່າຕ້ອງນຳເລືອດຈາກຫຼອດເລືອດດຳຫຼາຍກວ່າຈະເປັນຫຼອດເລືອດແດງ).ນາງຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດຢ່າງເລັ່ງດ່ວນເພື່ອຢຸດອາການເລືອດໄຫຼ ແລະ ຊ່ອມແຊມແຜທີ່ເກີດຈາກແຜທີ່ເກີດເປັນຮູບໍລິເວນຫຼອດເລືອດແດງ ແຕ່ຫຼັງຜ່າຕັດມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດນາງກັບມາເປັນຄືເກົ່າແລ້ວ.

ແພດໄດ້ວິນິໄສເພີ່ມເຕີມອີກວ່ານາງເປັນໂລກ Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) ອາການປວດແສບຮ້ອນທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນບໍລິເວນແຂນຫຼືຂາຈາກອາການເຈັບຂອງບາດແຜໃນປະຈຸບັນນາງຕ້ອງໃສ່ເຄື່ອງຄ້ຳແຂນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາແລະບໍ່ສາມາດຢຽດແຂນຊື່ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ Ekman ໄວ21ປີ ລະບຸວ່າຊີວິດນາງໄດ້ປ່ຽນແປງໄປທຸກຢ່າງນັບຕັ້ງແຕ່ບໍລິຈາກເລືອດໃນເທື່ອນັ້ນ.

ທັງນີ້ນາງບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການໃຫ້ເລື່ອງລາວຂອງນາງເປັນໂຕຂັດຂວາງການບໍລິຈາກເລືອດຂອງຄົນອື່ນພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ປະສົບການທີ່ນາງພົບມາແລະລະວັງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.

About admin

Check Also

ໂຈນລັກຕັ ດເອົາຂາຄວາຍໄປ 1 ຂາ

ໂຈນລັກຕັດເອົາຂາຄວາຍໄປ1ຂາ ທີ່ເຫລືອມັນຖິ້ມລົງນຳ້ ເຫດເກີດຢູ່ ຢູ່ກາງນ້ຳ ມ.ຊງງຄໍ້.ແຂວງຫົວພັນ. . . ຂໍໃຫ້ຈັບໂຈນໄດ້ມາລົງໂທດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *