Breaking News

ມີຄົນເສ່ຍຊີວິດແລ້ວ 1,9 ລ້ານກວ່າຄົນທົ່ວໂລກຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ທົ່ວໂລກຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າມື້ໃດຈະສາມາດຢັບຢັ້ງພະຍາດນີ້ໄດ້ ເພາະຮອດປັດຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ມີວັກຊິນຊະນິດໃດທີ່ສາມາດຢັບຢັ້ງພະຍາດນີ້ໄດ້ເທື່ອແລະ ຍັງບໍ່ມີວັກຊິນຊະນິດໃດທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການຢັບຢັ້ງພະຍາດນີ້ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ.ມາຮອດວັນທີ

10 ມັງກອນ 2021 ທົ່ວໂລກມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 1.930.250 ຄົນຍ້ອນພະຍາດນີ້ ແລະ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເກືອບ 90 ລ້ານຄົນແລ້ວ ຊຶ່ງໃນນີ້ໄດ້ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 58 ລ້ານຄົນ.ປະເທດທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າໝູ່ຍັງແມ່ນປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 22 ລ້ານຄົນ, ເສຍຊີວິດ 376.085

ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດອິນເດຍທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 10 ລ້ານກວ່າຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດແລ້ວ 151.048 ຄົນ, ປະເທດບຣາຊິນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 8 ລ້ານກວ່າຄົນ ແຕ່ມີຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກ່ວາປະເທດອິນເດຍ ໂດຍມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 202.657 ຄົນ.ສະເພາະຢູ່ 10 ປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າໝູ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ

ແລ້ວ 818.386 ຄົນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 23.947 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດຟິລິບປີນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 485.797 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 9.376 ຄົນ. ສະເພາະປະເທດລາວຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມພຽງ 41 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນີ້ 40 ຄົນໄດ້ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວແລະຍັງພຽງແຕ່ 1 ຄົນທີ່ຍັງນອນຮັກສາຕົວຢູ່ໂຮງໝໍ. ສັງລວມແລ້ວ ຢູ່ອາຊຽນມີພຽງແຕ່ປະເທດລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ທີ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.

About admin

Check Also

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ!ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ! ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ. ປັດຈຸບັນ, ນ້ຳຍັງບໍ່ບົກລົງ ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍ ຈາກຜັກເໜົ່າ ມູນຄ່າກວ່າ 20ລ້ານກີບນອກນີ້, ຍັງມີສວນກາເຟພວມປູກໃໝ່ເຄິ່ງເຮັກຕ້າ. ຄລິບ ອັບເດດ 29/09/2022(ພາບຂ່າວຈາກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.