Breaking News

ໄທພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມອີກ287ລາຍ

ໄທພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ19 ລາຍໃໝ່ເພີ່ມອີກ287ລາຍ ຄົ້ນຫາຄັດກອງຈາກ ເຊິງຮຸກໃນຊົມຊົນ 125ລາຍ ເປັນຄົນໄທ4ລາຍ ແລະ ຕ່າງດາວ121ລາຍ ເປັນຜູ້ເດີນທາງມາຈາກ

ຕ່າງປະເທດ 7ປະເທດ9ລາຍ ຮັກສາຫຼາຍເພີ່ມອີກ166 ລາຍ ວັນນີ້ພົບຈັງຫວັດຮ້ອຍເອັດ ເຊິ່ງຕິດເຊື້ອເພີ່ມອີກ1ຈັງຫວັດລວມທັງໝົດຕອນນີ້ເປັນ69ຈັງຫວັດແລ້ວ

ສະນັ້ນການປ້ອງການໂຄວິດເປັນມາດຕະການໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນເພື່ອຕົວເອງແລະຄົນທີ່ທ່ານຮັກຕາມມາດຕະການຂອງລັດຖາບານ

About admin

Check Also

ແມ່ຖືພາໄດ້ກຳເນີດລູກແຝດ 10 ຄົນ ທະລາຍສະຖິຕິໂລກ

ຍິງທ່ານໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ Gosiame Thamara Sithole ອາຍຸ 37 ປີ ຊາວອັບຟຣິກາໃຕ້ ໃຫ້ກຳເນີດລູກ 10 ຄົນໃນຄັ້ງດຽວ ເຊິ່ງເປັນການຖືພາຄັ້ງທີ່ສອງຂອງລາວ. ຖືພາຄັ້ງທຳອິດກໍແມ່ນແຝດ 2 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *