Breaking News

ລ້ຽງປາຂາຍ 3 ປີ ຊີວິດປ່ຽນ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານກີບ/ປີ ທີ່ໄປທີ່ມາເປັນແນວໃດ?ໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.

ການລ້ຽງປາຖືເປັນອາຊີບໜຶ່ງທີ່ຄົນເຮົານິຍົມລ້ຽງເປັນສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະລ້ຽງເປັນຈຳນວນໜ້ອຍ ຫຼື ເປັນຈຳນວນຫຼາຍກໍ່ຕາມ ແລະ ມີຫຼາຍໆຄອບຄົວທີ່ກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ

ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄອບຄົວທາງດ້ານອາຊີບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານລາຍໄດ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານປະເພດປາໃຫ້ສັງຄົມທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ

ຖືວ່າເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການສ້າງລາຍໄດ້ເຂົ້າຄອບຄົວ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ນີ້ເປັນອີກຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ຢຶດຖືອາຊີບລ້ຽງປາ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕົນເອງ, ມີລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງໃນການລ້ຽງປາຂາຍ.

ທ່ານ ສອນມະນີ ດວງວິໄລ ອາຍຸ 41 ປີ ຢູ່ບ້ານຫຼັກສອງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ອາຊີບພະນັກ ງານພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຢູ່ແຂວງສາລະວັນໄດ້ຢຶດເອົາການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບສຳຮອງເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງ

ຊອກລາຍໄດ້ ເຂົ້າຄອບຄົວເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນຄ່າຄອງຊີບມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບ ແລະ ເປັນພາລະໃນຄອບຄົວ ຊຶ່ງອາໄສພຽງເງິນເດືອນກໍ່ບໍ່ທ່ວງທັນ ໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍຈຳເປັນເຊັ່ນ:ເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິ ໂພກ, ຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ ແລະ ອື່ນໆ

ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຕັດສິນໃຈນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນມີທີ່ເປັນວິຊາທີ່ລາວຮຽນມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການລ້ຽງປາທີ່ຕົນເອງຮັກ, ມັກໃນການລ້ຽງບວກກັບຄວາມດຸໜັ່ນຂະຫຍັນອົດທົນ ແລະ ເນື້ອທີ່ໆມີ

ຢູ່ບ້ານໂພນໄຜ່ ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ 1 ເຮັກຕາ ມາຮອດປີ 2014 ເບື້ອງຕົນໄດ້ຈົກໜອງພຽງແຕ່ຈຳນວນ 6 ໜອງເທົ່ານັ້ນລາວໄດ້ເລີ່ມປ່ອຍປາລົງໜອງໃນປີ 2015 ຊຶ່ງໄດ້ນຳເອົາພັນປາມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ

+ ແມ່ພັນປາປະເພດ: ປານິນ, ປາໄນ, ປາເຂັງ, ປາປາກ, ປານວນຈັນ ແລະ ປາຈີນ ຊຶ່ງໄລຍະປ່ອຍທຳອິດແມ່ນລ້ຽງຂາຍສະເພາະປາຊີ້ນໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຄັດເອົາພໍ່ພັນແມ່ພັນໄວ້ຜະລິດເອງ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເລີ່ມບຸກເບີກເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສະນັ້ນມາຮອດປີ 2016 ລາວໄດ້ເລີ່ມຂະຫຍາຍໜອງເພີ່ມອີກ 2 ໜອງ ລວມເປັນ 8 ໜອງ ເພື່ອຂາຍສົ່ງໃຫ້ແມ່ຄ້າມາຊື້ກັບທີ່ ບາງມື້ 5 ແສນ ຫາ 3 ລ້ານກີບ ລາວສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ໃນປີ 2016 ເກືອບ 200 ລ້ານກີບໃນນັ້ນຂາຍດີກ່ວາໝູ່ແມ່ນປາເຂັງທີ່ຄົນນິຍົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ສໍາລັບປີ 2017 ລາວໄດ້ຂະຫຍາຍໜອງເພີ່ມອີກ 3 ໜອງ ລວມເປັນ 11 ໜອງ ໃນເນື້ອທີ່ໜອງທັງໝົດ 500 ແມັດມົນທົນ ປະຈຸບັນລາວໄດ້ປ່ອຍປາທີ່ເປັນພໍ່ພັນ-ແມ່ພັນໄປແລ້ວ 2 ແສນກວ່າໂຕ ແລະ ມີລູກປາທັງໝົດ 6ລ້ານກ່ວາໂຕ

ໃນນັ້ນປາເຂັງ 1.300 ແສນໂຕ, ປາໄນ 1.600 ແສນໂຕ, ປານິນ 1.500 ແສນໂຕ, ປາປາກ 1.600 ແສນໂຕ, ປານວນຈັນ 3 ແສນໂຕ ແລະ ປາຊີ້ນ 2 ພັນກິໂລ ສໍາລັບຕົ້ນລະດູຝົນປີນີ້ລາວໄດ້ຂາຍປາຊີ້ນແລະ

ລູກປາຈຳນວນໜຶ່ງນໍາລາຍໄດ້ເຂົ້າຄອບຄົວໄປແລ້ວ 70 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ຄາດວ່າລາວຍັງຈະມີລາຍຮັບເພີ່ມອີກຈາກການຂາຍປາໃນປີນີ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານກີບສະເລ່ຍຂາຍໄດ້ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ມື້.

ນອກນັ້ນ ທ່ານ ສອນມະນີ ດວງວິໄລ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮັກ, ມັກໃນການລ້ຽງປາ, ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການລ້ຽງແບບທີ່ລາວເຮັດ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຈົກໜອງສະເພາະເຂດບໍ່ມີລະບົບຊົນລະປະທານຄວນເຮັດໜອງໃຫຍ່ໄວ້ສະເພາະກັກເກັບນ້ຳໄວ້

ເພື່ອປ່ອຍນ້ຳໃສ່ໜອງອື່ນໆເປັນຕົ້ນ: ເມື່ອເຮົາດູດໜອງເອົາປາໄປຂາຍ ຕ້ອງໄດ້ຂ້າເຊື້ອໃນໜອງ, ຫວ່ານປູນຂາວໃສ່ປະໄວ້ປະມານອາທິດໜຶ່ງແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າໃສ່ 50 ຊມ

ຈາກນັ້ນເອົາປຸ໋ຍສູດ 46-00,16-20 ແນວລະ 1 ກິໂລ ແລະ ຮໍາ 2 ກິໂລ ມາປະສົມກັນແລ້ວນໍາໄປຫວ່ານໃສ່ໜອງເພື່ອເຮັດເປັນໜອງປະສົມພັນປາຜ່ານມາການເກືອປານ້ອຍແມ່ນໃຊ້ອາຫານປະສົມແຕ່ເຮັດໃຫ້ປານານໃຫຍ່ລາວຈຶ່ງຄິດໃຊ້ສູດອາຫານ

ປາດຸກພັນເບີ 1 ອາຫານໄກ່ນ້ອຍ, ອາຫານໝູນ້ອຍ, ຮຳອ່ອນປະສົມໃສ່ກັບນ້ຳໝັກຊີວະພາບນຳມາເກືອປາເຮັດໃຫ້ປາໃຫຍ່ໄວ ໃນໄລຍະ 30 ວັນ ຫາ 40 ວັນ ສາມາດກິນອາຫານເບີ 1 ໄດ້

ຫຼັງຈາກນັ້ນຮອດ 45 ວັນ ເລີ່ມຫຼຸດອາຫານລົງ ແລະ ເກືອດ້ວຍສູດອາຫານປະສົມຄື: ບົດນິເປຍປະສົມຮຳ ແລະ ນ້ຳໝັກຊີວະພາບເກືອເຊົ້າ-ແລງເປັນປະຈຳເຮັດໃຫ້ປາໃຫຍ່ໄວ ແລະ ປອດສາພິດ.

ຈາກເງື່ອນໄຂຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຄວາມອົດທົນ ຄວາມພະຍາມ ດຸໜັ່ນຂະຫຍັນເຮັດພຽນ ຈົນເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ, ທັງເປັນຜູ້ສະໜອງພັນປາຕ່າງໆແລະເປັນຜູ້ຜະລິດສະບຽງອາຫານຈຳນວນໜຶ່ງຕອບສະໜອງໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ,

ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກາຍເປັນຄອບຄົວຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານລາຍໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຍ້ອນມີແນວທາງຂອງພັກ-ລັດທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນປູກໃຫ້ຫຼາຍ ລ້ຽງໃຫ້ຫຼາຍ ກາຍເປັນສິນຄ້າພາໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *