ມີເງິນເດືອນສູງພຽງໃດກໍຈົນຢູ່ດີ ຖ້າຍັງມີນິໄສ 7 ເຫຼົ່ານີ້

ຕໍ່ໃຫ້ມີເງິນເດືອນສູງພຽງໃດກໍຈົນຢູ່ດີ ຖ້າຍັງມີນິໄສ 7 ສິ່ງນີ້

ເຈົ້າອາດຈະເຄີຍສົງໄສ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ເຮັດຫຍັງຄົນທີ່ເຂົາເຮັດວຽກຕຳແໜ່ງສູງເງິນເດືອນ 6-7 ຫຼັກແຕ່ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງບໍ່ມີເງິນເກັບ ບາງຄົນທີ່ຮູ້ຈັກໃຊ້ເດືອນຊົນເດືອນ ເຂົາເອົາເງິນໄປເຮັດຫຍັງໝົດ ເງິນມາກມາຍຂະໜາດນັ້ນໃຊ້ທັງເດືອນໝົດເລີຍຫວາ

ໃນມື້ນີ້ແລ້ວໄປມີບົດຄວາມໜື່ງທີ່ອ່ານແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າມັນຕົງກັບຊີວິດຈິງຂອງຄົນໃນຍຸກປັດຈຸບັນກັບປະໂຫຍກທີ່ວ່າ “ເລີກຊະ ກ່ອນຈະສວຍຕໍ່ໃຫ້ມີເງິນເດືອນສູງແຕ່ຖ້າມີ 7 ນິໄສນີ້ກໍຈົນຢູ່ດີ”

1. ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເບິ່ງອະນາຄົດ : ຄົນບາງຄົນໃນເວລາທີ່ເຈີປັນຫາຫຼາຍໆ ແຕ່ກໍປ່ອຍໃຫ້ຜ່ານໄປໂດຍບໍ່ທຳການແກ້ໄຂ ແລະ ສິ່ງນີ້ຄືສູດແຫ່ງຄວາມຫາຍານະ ມັນຈະຕິດເປັນນິໄສໄປໃນເລື່ອງຂອງການເງິນຂອງເຈົ້າ ໃນບາງທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຢາກໄດ້ຂອງສິ່ງນີ້ເຮົາກໍ ຊື້ໂດຍທີ່ບໍ່ຄິດ ພຽງແຕ່ວ່າຢາກ ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຊື້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ ແຕ່ເຈົ້າລືມໄປວ່າສະຖານະການເງິນຂອງເຈົ້ານັ້ນ ເປັນແນວໃດຫາກໃນອະນາຄົດເຈົ້າບໍ່ມີເງິນ ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າ ລາຍໄດ້ຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດນັ້ນຈະດີແບບນີ້ຢູ່ຫຼືບໍ່.

2. ອັບເກດ ອຸປະກອນຮອບກາຍຕະຫຼອດເວລາ : ການຕາມແຟຊັ່ນບໍ່ວ່າຈະເປັນເສື້ອຜ້າໜ້າຜົມ ຂອງໃຊ້ ມືຖື ການຂັບລົດ ທຸກຄົນລ້ວນຕ້ອງການ ທີ່ຈະມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຕາມແຟຊັ່ນຢູ່ສະເໝີ ໂດຍສິ່ງຂອງພວກນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ເງິນເປັນປັດໄຈຫຼັກ ເຊິ່ງໃນເງິນເດືອນໜື່ງເຮົາຈະໝົດກັບສິ່ງພວກນີ້ ເກືອບຈະເຄິ່ງຂອງເງິນເດືອນເລີຍກໍວ່າໄດ້ ຫາກເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການແບບນີ້ເຈົ້າຈະບໍ່ມີເງິນເຫຼືອເກັບ ແລະ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລວຍຂຶ້ນມີແຄ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຈົນລົງ ເມື່ອໄດ້ ອ່ານມາເຖິງບ່ອນນີ້ແລ້ວ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນເປັນແບບຂໍ້ມູນ ຂ້າງຕົ້ນ ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ອ່ານ ແລະ ຫາກເຈົ້າຕິດຕາມເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າ ເດືອນເດືອນໜຶ່ງເຈົ້າມີເງິນເກັບເທົ່າໃດເຜີໆ ອາດຈະບໍ່ມີດ້ວຍຊໍ້າ ເລີກຊະກ່ອນທີ່ຈະສວຍເກີນໄປຕໍ່ ໃຫ້ເຈົ້າມີເງິນເດືອນມາກມາຍ ແຕ່ຖ້າຫາກມີ 7 ນີໄສເລົ່ານີ້ ເຈົ້າກໍຈົນຢູ່ດີບໍ່ມີວັນລວຍຂຶ້ນຄວນເລີ່ມປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳຮວມກັນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ແລະ ຫັນມາເກັບເງິນອອມເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອອະນາຄົດເພື່ອຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ.

3. ມີໜີ້ແຕ່ບໍ່ຮີບໃຊ້ : ມີເງິນເດືອນຫຼາຍແຕ່ບໍ່ໃຊ້ໜີ້ ເຈົ້າເຄີຍລອງສັງເກດ ໃບຮັບເງິນຄ່າງວດຜ່ອນຫຼືບໍ່ ວ່າຄ່າດອກເບ້ຍມັນແພງກວ່າເງິນຕົ້ນ (ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຊ່ວງຕົ້ນໆຂອງການຜ່ອນ) ແທນທີ່ເຈົ້າມີເງິນຈະເອົາໄປໂປະ ແຕ່ເຈົ້າກໍປ່ອຍໃຫ້ດອກເບ້ຍມັນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ເຜີໆຫຼາຍກວ່າເງິນຕົ້ນດ້ວຍຊໍ້າ ເຮົາຂໍແນະນຳວ່າຫາກ ເຈົ້າມີເງິນກ້ອນເມື່ອໃດ ໃຫ້ເອົາໄປຈ່າຍໜີ້ ທີ່ດອກເບ້ຍສູງສຸດກອ່ນສະເໝີ ປິດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ແມ້ວ່າຈະມີໂອກາດໃຫ້ເຈົ້າຜ່ອນໄດ້ດົນຊົ່ວຊີວິດກໍຕາມ (ທີ່ເປັນແບບນັ້ນກໍເພາະວ່າມັນຄື ວິທີທຳມາຫາກິນຂອງທະນາຄານຫຼືເຈົ້າໜີ້ນັ້ນເອງ).

4. ຄິດວ່າມື້ນີ້ຍັງບໍ່ຕ້ອງຮີບອອມເງິນ : ການມີເງິນຫຼາຍມີເງິນເດືອນສູງຫຼາຍຄົນມັກ ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໃນເລື່ອງຂອງການອອກເງິນ ເພາະຄິດວ່າແນວໃດເຮົາກໍມີເງິນໃຊ້ ແຕ່ຫຼາຍຄົນມັກຄິດຜິເ ເຈົ້າຄວນທີ່ຈະເລີ່ມອອມເງິນ ເພື່ອມີເງິນໄວ້ໃຊ້ສະສົມໃນຊ່ວງທີີ່ກະສຽນ ເຈົ້າຄວນວາງແຜນ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ໃນຊີວິດເພື່ອຈະບໍ່ສ້າງພາລະໃຫ້ກັບລູກຫຼານ ອາອິເຊັ່ນການອອມເງິນກ້ອນທີ່ຈະລົງທຶນ ແລ້ວດອກເບ້ຍທີ່ເຮົາໄດ້ເຂົ້າຝາກທະນາຄານເອົາໄວ້ ເທົ່າກັບເຮົາໄດ້ຂອງຟຣີແຕ່ເງິນຕົ້ນຂອງເຮົານັ້ນຍັງເທົ່າເດີມ.

5. ພໍໄດ້ເງິນເພີ່ມ ກໍຫາພາລະມາໃສ່ຕົວໃນທັນທີ : ເມື່ອເງິນເດືອນເພີ່ມຂຶ້ນ ການໃຊ້ຊີວິດ ສະໄຕຣການໃຊ້ຊີວິດ ເສື້ອຜ້າ ໜ້າຜົມ ຂອງໃຊ້ ກໍຢາກ ທີ່ຈະໄດ້ໃໝ່ໄດ້ຂອງແບນເນມທີ່ມີມູນຄ່າ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງແລ້ວຮູ້ວ່າເຮົາໃຊ້ຂອງແພງຫຼື ໃນບາງຄັ້ງທ້າຍປີໂບນັດອອກມີການປັບເງິນເດືອນກໍເອົາເງິນກ້ອນ ໄປດາວລົດຄັນແພງຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນຮອບຂ້າງ ເຮົາຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງເຮົານັ້ນມີຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີມີເງິນມີທອງໃຊ້.

6. ບໍ່ເຄີຍຈົດບັນທຶກເລື່ອງການໃຊ້ເງິນ : ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແທບຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮູ້ວ່າໃນມື້ໜຶ່ງ ເດືອນໜຶ່ງເຮົາໃຊ້ເງິນໄປເທົ່າໃດ ໝົດເງິນໄປ ກັບຫຍັງແດ່ ເພາະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຈົດບັນທຶກ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ໃນການຈົດບັນທຶກລາຍຮັບລາຍຈ່າຍນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ດີຫຼາຍຂອງທຸກຄົນໂດຍສະເພາະ ມະນຸດເງິນເດືອນເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຮູ້ວ່າເຮົາ ໄດ້ເງິນມາ ແລະ ເຮົາໃຊ້ເງິນໄປເທົ່າໃດ ມີເງິນເກັບເຫຼືອເທົ່າໃດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກການວາງແຜນການອອມເງິນ ຂອງອະນາຄົດໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍຄົນລະເລີຍ ໃນເລື່ອງນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນເກັບບໍ່ມີເງິນກ້ອນຜົນສຸດທ້າຍຄື “ເງິນໄປໃສໝົດ” ແຕ່ກໍຕອບບໍ່ໄດ້ ແລ້ວຈະປະຫຍັດບ່ອນໃດດີ ກໍຕອບບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

7. ແຍກແຍະບໍ່ອອກວ່າອັນໃດຈຳເປັນ ອັນໃດພຽງແຕ່ຢາກ : ແຖມຍັງບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທາງການເງິນ ຄວາມຢາກໄດ້ຢາກມີຄວາມທະເຍີທະຍານ ຢາກມີສິ່ງຂອງແພງໆມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່ ມັກຕ້ອງການແບບນີ້ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ວ່າ ເປັນຄວາມຢາກຫຼືເປັນຄວາມຈຳເປັນ ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນງ່າຍໆເຊັ່ນ ການປ່ຽນໂທລະສັບເມື່ອມີມືຖືລຸ່ນໃໝ່ອອກມາກໍຄິດແຕ່ວ່າ ຈະຕ້ອງປ່ຽນ ເພື່ອຄວາມທັນສະໄໝເພື່ອ ການຖືທີ່ບໍ່ອາຍໃຜ ເຈົ້າພຽງແຕ່ຄິດໄປເອງ ມັນເປັນການອວດ ອ້າງໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ

ຖ້າອ່ານໝົດແລ້ວ ຖືກໃນຂໍໃດໜື່ງ ທ່ານລອງປ່ຽນຕົນເອງເບີ່ງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານດີຂື້ນ

ອ່ານແລ້ວສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍຂອບໃຈ.

About admin

Check Also

ໃຜແຊຣ໌ຂໍໄຫ້ມີບຸນມີອະນິສົງຫຼວງຫຼາຍເດີຂໍໄຫ້ມົດທຸກມົດໂສກມົດໂລກມົດໄຟຫາຍ

ເອົາພຣະສັກສິດພຣະອົງທອງດຳຫາເບິ່ງຍາກເອົາຂື້ນແທ້ນແລ້ວເຊີນພີນ້ອງມາສົງໄດ້ສົງການປີນີ້ ສຳເລັດພາຍໄນແລ້ວວັດບ້ານບຶງຂາມເມືອງແລະເເຂວງສາລະວັນ ໄຜແຊລ໌ຂໍໄຫ້ມີບຸນມີອະນິສົງຫຼວງຫຼາຍເດີຂໍໄຫ້ມົດທຸກມົດໂສກມົດໂລກມົດໄຟຫາຍພະຍາດໂລຄາອັນຕະລາຍທັ້ງຫຼາຍທັງປ່ວງສາທຸສາທາສຸສາທຸ ຊົມຄຼິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *