Breaking News

6 ເລື່ອງທີ່ພວກຜູ້ຊາຍ ຢາກໃຫ້ຜູ້ຍິງ ຮູ້

1. ຜູ້ຊາຍ ກໍ່ຕ້ອງການຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເປັນຄົນສຳຄັນ

ຈື່ໄດ້ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮັກເຂົາ ລອງນັ່ງນຶກເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົາເປັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກຢາກຢູ່ກັບເຂົາຂຶ້ນມາຈັກ 10 ຢ່າງ ແລ້ວບອກໃຫ້ເຂົາຮູ້ ຜູ້ຊາຍ ແມ້ຈະເບິ່ງແຂງໆຊື່ໆ ຄືບໍ່ຄ່ອຍໃສ່ໃຈຈະຮັບຮູ້ຫຍັງປານໃດ

ແຕ່ເຂົາເອງກໍ່ຢາກຮູ້ຄືກັນເດີວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນສຳຄັນສຳຫລັບນາງທີ່ເຂົາຮັກ ແລະ ນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກດີຫລາຍເລີຍທີດຽວ.

2. ຜູ້ຊາຍກໍ່ຕ້ອງການການໃຫ້ກຽດ

ບໍ່ວ່າຜູ້ຊາຍຄົນໃດກໍ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບການໃຫ້ກຽດ ແມ້ຈະເປັນກັບຄົນໃກ້ຊິດສະນິດສະຫນົມຢ່າງຄົນຮັກກັນ ເຂົາກໍ່ບໍ່ຢາກຖືກຄົນຮັກວິພາກວິຈານຫລືຕັດສິນໃຈການກະທຳຂອງເຂົາດ້ວຍຕະກະຂອງລາວ

ນອກຈາກນີ້ຢ່າຂາຍຫນ້າເຂົາທ່າມກາງສາທະລະນະຊົນ ແມ້ຈະເປັນເລື່ອງທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າເລັກຫນ້ອຍດຽວກໍ່ຕາມແຕ່ ຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນດີວ່າ ສຳຫລັບຜູ້ຊາຍແລ້ວ ເລື່ອງກຽດສັກສີເປັນເລື່ອງທີ່ລົງໃຫ້ກັນບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ

3. ຜູ້ຊາຍກໍ່ມັນຟັງຄຳຫວານໆ

ແມ້ຈະເປັນເພດຊາຍແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາຈະມັກໃຫ້ຄົນມາເວົ້າຈາແຂງກະດ້າງນຳ ຫລາຍໆ ຄັ້ງທີ່ຜູ້ຍິງກໍ່ລືມເຕີມຄຳຫວານໆ ລົງໄປເມື່ອເວົ້າກັບເຂົາ ເຊັ່ນ ການຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຮັດຫຍັງໃຫ້ຈັກຢ່າງ

ລອງປ່ຽນຄຳເວົ້າເບິ່ງ ເພື່ອວ່າຝ່າຍຊາຍອາດຈະຍອມເຮັດມັນດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈເດີສາວໆ ບາງຄັ້ງອາດຈະເຮັດໄດ້ດີກວ່າທີ່ຕ້ອງການກໍ່ເປັນໄປໄດ້ອີກດ້ວຍ.

4. ຜູ້ຊາຍ ຮ້ອຍລະ 80 ອາລົມຂຶ້ນ ເມື່ອຜູ້ຍິງເອງກໍ່ແຮງໃສ່

ແມ້ຈະຖືກສອນແລະປູກຝັງມາວ່າຕ້ອງອ່ອນໂຍນກັບເພດຍິງ ແຕ່ຈາກການສຳຫລວດກັບພົບວ່າ ຜູ້ຊາຍ ເຖິງ ຮ້ອຍລະ 80 ມັກຈະອາລົມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ເມື່ອຝ່າຍຍິງເລີ່ມໃສ່ອາລົມໃນການເວົ້າຈາກັນ

ເພາະສະນັ້ນເພື່ອຫລີກລ່ຽງການປະທະຄວາມຮຸນແຮງ ຝ່າຍຍິງເອງກໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຈະແຮງໃສ່ແລ້ວໃຫ້ຜູ້ຊາຍຕ້ອງອົດທົນກັບເຮົາແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວຄົງບໍ່ໄດ້

5. ຜູ້ຊາຍມີຄວາມອົດທົນໃນການຟັງຕ່ຳ

ຜູ້ຊາຍມີຄວາມອົດທົນໃນການຟັງເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ພຽງ 2-3 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການສື່ສານກັບເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ມວນເລື່ອງລາວໃຫ້ກະທັດຫັດຕົງປະເດັ່ນ

ແລະໄດ້ໃຈຄວາມຫລາຍທີ່ສຸດ ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການບອກໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ອາດຕົກຫລົ່ນເສຍໄປໄດ້ ແລ້ວກໍ່ຈະກາຍເປັນເຈົ້າເອງທີ່ຫງຸດຫງິດວ່າເຂົາບໍ່ສົນໃຈຟັງແລະອາດນຳມາເຊິ່ງການຜິດຖຽງກັນໄດ້ເດີຈ່ະ.

6. ຜູ້ຊາຍມັການແຂ່ງຂັນ

ໂດຍສັນຊາດຕະຍານເພດຊາຍເປັນເພດທີ່ມັກແຂ່ງຂັນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈທີ່ຈະເຫັນຫນຸ່ມໆ ມັກຫລີ້ນກິລາ ດ້ວຍເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ວ່າຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ເປັນຜູ້ຊະນະຍັງເຮັດໃຫ້ເຂົາຮື່ນເຮິງເບີກບານ

ແລະເມື່ອມັນມາສູ່ຄວາມສຳພັນລະຫວາງສອງຄົນ ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ເປັນຜູ້ຊະນະກໍ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກດີໄດ້ເຊັ່ນກັນ ບໍ່ແມ່ນເອົາຊະນະເຈົ້າແຕ່ເປັນການເອົາຊະນະໃຈເຈົ້າເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກພໍໃຈໄດ້ ເມື່ອນັ້ນຄືເວລາທີ່ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າເຂົາລົ້ມເຫວ ສ່ວນເວລາທີ່ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພໍໃຈ ຍິ້ມ ຫລື ຫົວໄດ້ນັ້ນຄືໄຊຊະນະຂອງເຂົາໃນຖານະຄົນຮັກ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອເຂົາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໄດ້ ການໃຫ້ລາງວັນຕອບແທນເຂົາເລັກໆນ້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ຂອງເຂົາມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຢາກຈະພະຍາຍາມໃນຄັ້ງຕໍ່ໆ ໄປອີກແນ່ນອນ.

ຂໍຂອບໃຈທີ່ອ່ານຈົນຈົບ ຫາກບົດຄວາມນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງຜູ້ຊາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ ຢ່າລືມໃຊ້ປຸ່ມແຊຮ໌ ເພື່ອແຊຮ໌ ບົດຄວາມນີ້ເກັບໄວ້ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ຮູ້ເຖິງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຜູ້ຊາຍໄປພ້ອມກັບເຈົ້າເດີ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.