Breaking News

ຮູ້ແລ້ວບໍ?ໝາກແຫ້ວຊ່ວຍຫຼຸດອາການເປັນໂລກເບົາຫວານ,ຊ່ວຍລົດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດເປັນພືດລົ້ມລຸກ ມີລະບົບຮາກແຕກແໜ່ງອອກ ແລະ ເປັນຫົວໃໝ່, ຫົວໝາກແຫ້ວມີລັກສະນະວົງກົມ ແລະ ແປເລັກນ້ອຍ ລຳຕົ້ນກົມ ແລະ ຕັ້ງຊື່ ລຳຕົ້ນມີລັກສະນະແຂງ ແລະ ອວບນ້ຳ ສູງປະມານ 1-1.5 ແມັດ.

ໃບເປັນໃບດຽວມີລັກສະນະກົມ ແລະ ຍາວ ສີຂຽວ.ດອກອອກເປັນຊໍ່ ບໍລິເວນຍອດລຳຕົ້ນ ແຕ່ລະຊໍ່ມີດອກຍ່ອຍຈຳນວນຫຼາຍ ເປັນຊໍ່ດອກສົມບູນເພດ ໂດຍມີດອກຕົວເມຍເກີດກ່ອນ

ຊື່ງຈະແທງອອກເມື່ອລຳຕົ້ນສູງປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວດອກຕົວຜູ້ຈຶ່ງແທງອອກຕາມມາ, ຜົນ ແລະ ເມັດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າໝາກ ເປັນໝາກຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ອນຫົວໂປ້ມື ເປັນສີນ້ຳຕານອົມດຳ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ກິນທັງສົດ ຫຼື ຕົ້ມສຸກ ຈະຊ່ວຍຮັກສາໂລກໄດ້ດັ່ງນີ້: ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ຫຼຸດອາການເປັນໂລກເບົາຫວານ, ຊ່ວຍລົດໄຂ້, ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ, ຊ່ວຍລົດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ, ຊ່ວຍບຳລຸງກ້າມຊີ້ນ ໃນໝາກແຫ້ວມີທາດໂພແທສຊຽມ.

About admin

Check Also

ຢຸດເຜີຍແຜ່ ຢຸດແຊຣ໌ຄລິບ ໂ ປ້ ມັນເຊື່ອມເສຍຄອບຄົວອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະ ຍັງຜິດກົດໝາຍ ມາດຕາ 168 ແລະ ມາດຕາ 169

ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການເອົາຄລິບໂປ້ລົງເຟສບຸກ, ວອ໋ດແອບ ຫລື ລະບົບຄອມພິມເຕີອຶ່ນໆ ນັ້ນແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາຍາ ອິງຕາມ ມາດຕາ 168 (ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ) ແລະ ມາດຕາ 169 (ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ) ສຳລັບການແຊຣ໌ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີ ຫລື …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *