Breaking News

ຫາມາກິນດ່ວນ…!!! ພືດຜັກ 5 ຊະນິດ ຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ ແລະ ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໄດ້ດີອີກດ້ວຍ? ອ່ານໄວ້ເລີຍ

ພືດຜັກ 5 ຊະນິດ ຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງ ແລະ ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໄດ້ດີມີດັ່ງນີ້:

1. ຜັກກະເດົາ : ຜັກກະເດົານີ້ມີລົດຊາດຂົມ ແຕ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຫຼາຍໆດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນການບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ຂັບສ່ຽງແຫບ, ລົດໄຂ້, ແກ້ທ້ອງຜູກ, ຂັບລົມ ແລະ ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດກ້ອນເບົ້າ ແລະ ມະເຮັງໄດ້ອີກດ້ວຍ.

2. ຜັກຊີ: ຊ່ວຍແກ້ອາການທ້ອງຜູກ, ຂັບລົມ: ແກ້ວີນຫົວ, ເສີມພູມຕ້ານທານໂລກ ແລະ ມີລິດຕໍ່ຕ້ານອຸມູນອິດສະຫຼະຊ່ວຍຢັບຍັ້ງ ແລະ ຊະລໍການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເຊວມະເຮັງອີກດ້ວຍ.

3. ຜັກຂະແຍງ: ຜັກຂະແຍງເປັນອີກໜື່ງຜັກພື້ນບ້ານທີ່ພົບຫຼາຍໃນທຸກພາກ , ມີສານຕ້ານອຸມູນອິດສະຫຼະ, ຈີ່ງມີລິດຕໍ່ຕ້ານເຊວມະເຮັງໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກນຳມາປະກອບອາຫານປະເພດແກງ ຫຼື ເອາະຕ່າງໆ.

4.​ ຜັກສະເມັກ: ເປັນຜັກທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍສາມາດເອົາມາຮັບປະທານກັນໄດ້ງ່າຍໆ ເຊີ່ງຜັກຕີ້ວມີອຸມູນອິດສະຫຼະ, ມີລິດຕໍ່ຕ້ານມະເຮັງຕັບອີກດ້ວຍ.

5. ໃບຂີ້ເຫຼັກ: ຜັກພື້ນບ້ານຈາກທາງໃຕ້ ຍອດຂີ້ເຫຼັກຊ່ວຍຢັບຍັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊວມະເຮັງໄດ້, ໃນສ່ວນຂອງແກ່ນຂີ້ເຫຼັກ, ຍັງຊ່ວຍຮັກສາໂລກມະເຮັງຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ: ມະເຮັງປອດ, ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ແລະ ມະເຮັງລຳໄສ້ອີກດ້ວຍ.

About admin

Check Also

ຢຸດເຜີຍແຜ່ ຢຸດແຊຣ໌ຄລິບ ໂ ປ້ ມັນເຊື່ອມເສຍຄອບຄົວອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະ ຍັງຜິດກົດໝາຍ ມາດຕາ 168 ແລະ ມາດຕາ 169

ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການເອົາຄລິບໂປ້ລົງເຟສບຸກ, ວອ໋ດແອບ ຫລື ລະບົບຄອມພິມເຕີອຶ່ນໆ ນັ້ນແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາຍາ ອິງຕາມ ມາດຕາ 168 (ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ) ແລະ ມາດຕາ 169 (ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ) ສຳລັບການແຊຣ໌ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີ ຫລື …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *