Breaking News

ສຸດຍອດສັບພະຄຸນ…!!! ຫຍ້າຂີວຂົນ ຕົ້ມດື່ມແກ້ອາການເຈັບຫົວ, ກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບແລະຊ່ວຍຂັບໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ

ຫຍ້າຂີວຂົນມີສັບພະຄຸນທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ:

ຮາກ: ຕົ້ມດື່ມແກ້ອາການເຈັບຫົວ, ເປັນຢາແກ້ໄຂ້, ແກ້ໄຂ້ຫວັດຕົວຮ້ອນ, ນຳມາຍ້ຳກີນ ຫຼື ຕົ້ມກິນແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ, ອາຫານເປັນພິດ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ຮັກສາອາການເຈັບກະເພາະ, ໃຊ້ຕຳພອກ ແລະ ຄັ້ນເອົານ້ຳກິນເປັນຢາແກ້ອາການອັກເສບຈາກພິດງູກັດ, ຂີ້ແຄັບ, ແມງງອດ ຫຼື ແມງໄມ້ກັດ ( ຮາກ, ໃບ) ແລະ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກ້ອນນິ້ວ.

ຕົ້ນ: ແກ້ຫວັດຕົວຮ້ອນ (ຕົ້ນສົດ 70 ກຼາມຕົ້ມດື່ມ) ແລະ ຮັກສາຝີໜອງພາຍນອກ (ຕຳພອກແຜໂດຍປ່ຽນວັນລະ 1 ຄັ້ງ).ໃບ: ຮັກສາປາກເປັນແຜ, ຮັກສາຕາປາອັກເສບ (ໃບສົດ 120 ກຼາມ ແລະ ກາກຊາ 15 ກຼາມປະສົມກັນແລ້ວຕຳພອກ), ຮັກສາອາການຄໍອັກເສບ (ໃບສົດ 30-60 ກຼາມຄັ້ນເອົານ້ຳປະສົມກັບນ້ຳຕານປິບດື່ມວັນລະ 3 ຄັ້ງ), ຮັກສາແຜຝົກຊ້ຳ, ແຜສົດທີ່ມີເລືອດອອກ,

ຊ່ວຍຫ້າມເລືອດ (ຕຳພອກບໍລິເວນທີ່ເປັນແຜ່), ຮັກສາແຜຊ້ຳເຮື້ອ, ບວມອັກເສບ (ໃບສົດປະສົມກັບເກືອ ແລະ ເຂົ້າມັກຕຳໃຫ້ເຂົ້າກັນພອກບໍລິເວນທີ່ເປັນແຜ), ຄັ້ນນ້ຳດື່ມຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ, ໃຊ້ຍອດຕາແກ້ເຈັບຕາ, ຮັກສາຫູຊັ້ນກາງອັກເສບ, ເປັນຢາທາພາຍນອກ, ມີສັບພະຄຸນເປັນຢາແກ້ທ້ອງອືດທ້ອງເຟື້ອ, ເປັນຢາແກ້ອາການເຈັບບວມ, ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຂໍ້ ແລະ ເຈັບກະດູກໂດຍການໃບນຳມາຕຳພອກ.

ທັງຕົ້ນ: ແກ້ອາການເຈັບກະເພາະ, ເຈັບທ້ອງ, ກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບ, ຈຸກສຽດແໜ້ນທ້ອງ (ນຳມາຂົ້ວໃຫ້ເຫຼືອງແລ້ວບົດເປັນຜົງຊົງດື່ມຄັ້ງລະ 1.5-2 ກຼາມ), ມີລົດເຜັດອອກລິດຕໍ່ຕັບ, ປອດ ແລະ ຫົວໃຈ, ເປັນຢາຂັບພິດຮ້ອນ, ຖອນພິດໄຂ້, ຊ່ວຍຂັບສຽມຫະ,

ເປັນຢາແກ້ເຈັບຄໍ, ຄໍອັກເສບເຈັບບວມ, ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຕິດເຊື້ອ, ເປັນຢາແກ້ລົມ, ເປັນຢາແກ້ທ້ອງບິດ, ຊ່ວຍຂັບໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ໜິ້ວໃນຖົງປັດສະວະ, ຊ່ວຍແກ້ຊ່ວງທ້ອງທະວານໜັກຍ່ອນ, ເປັນຢາຂັບເລືອດປະຈຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແກ້ອາການຕົກເລືອດຂອງແມ່ຍິງ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *