Breaking News

ຕົ້ນມາລະກໍ ເປັນຢາດີ ອາບິດານລົງແດງ ແລະ ຮັກສາແພປາກເປື່ອຍ

ສັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນມາລະກໍຫວືຕົ້ນເຍົາແດງແມ່ນຫລາກຫລາຍສະນັ້ນເຮົາມາຮຽນຮູ້ນຳກັນ:

ຮາກ: ໃຊ້ຕົ້ມດື່ມເປັນຢາຮັກສາລຳໄສ້ ແລະ ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ.ເປືອກ

ຕົ້ນ: ເປັນຢາຄຸມທາດ, ເປັນຢາແກ້ອາບິດານລົງແດງ, ເປັນຢາແກ້ອາການປວດຮາກ, ແກ້ອາການທ້ອງບິດ, ທ້ອງເບັງ, ຖອກທ້ອງ, ແກ້ອາການປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ, ປວດເມື່ອຍຕາມຂໍ້ຕາມເສັ້ນເອັນ, ແກ້ລົມ ແລະ ເລືອດ.

ໃບ: ຕົ້ມກິ່ນເປັນຢາຖ່າຍ, ໃຊ້ເປັນຢາຂ້າຫິດ, ຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ໃຊ້ຂ້າເຫົາ.

ແກ່ນ: ເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ, ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍ ແລະ ເປັນຢາຂັບເລືອດເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໄດ້.

ນ້ຳຢ່າງ: ເປັນຢາແຜສົດຊ່ວຍຮັກສາແຜ່, ໃຊ້ຮັກສາແພປາກເປື່ອຍ, ແຜມີດບາດ ແລະ ແຜອັກເສບຊຳເຫື້ອ.

ໝາຍເຫດ: ເມັດ ແລະ ນ້ຳຢາງມີພິດ, ໂດຍເມັດຈະມີພິດລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ລະບົບທາງເດີນອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໄດ້ ໂດຍສານທີເປັນພິດຄືສານ Clacium Oxalate.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *