Breaking News

ຕົ້ນມາລະກໍ ເປັນຢາດີ ອາບິດານລົງແດງ ແລະ ຮັກສາແພປາກເປື່ອຍ

ສັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນມາລະກໍຫວືຕົ້ນເຍົາແດງແມ່ນຫລາກຫລາຍສະນັ້ນເຮົາມາຮຽນຮູ້ນຳກັນ:

ຮາກ: ໃຊ້ຕົ້ມດື່ມເປັນຢາຮັກສາລຳໄສ້ ແລະ ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ.ເປືອກ

ຕົ້ນ: ເປັນຢາຄຸມທາດ, ເປັນຢາແກ້ອາບິດານລົງແດງ, ເປັນຢາແກ້ອາການປວດຮາກ, ແກ້ອາການທ້ອງບິດ, ທ້ອງເບັງ, ຖອກທ້ອງ, ແກ້ອາການປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ, ປວດເມື່ອຍຕາມຂໍ້ຕາມເສັ້ນເອັນ, ແກ້ລົມ ແລະ ເລືອດ.

ໃບ: ຕົ້ມກິ່ນເປັນຢາຖ່າຍ, ໃຊ້ເປັນຢາຂ້າຫິດ, ຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ໃຊ້ຂ້າເຫົາ.

ແກ່ນ: ເຮັດໃຫ້ປວດຮາກ, ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍ ແລະ ເປັນຢາຂັບເລືອດເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໄດ້.

ນ້ຳຢ່າງ: ເປັນຢາແຜສົດຊ່ວຍຮັກສາແຜ່, ໃຊ້ຮັກສາແພປາກເປື່ອຍ, ແຜມີດບາດ ແລະ ແຜອັກເສບຊຳເຫື້ອ.

ໝາຍເຫດ: ເມັດ ແລະ ນ້ຳຢາງມີພິດ, ໂດຍເມັດຈະມີພິດລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ລະບົບທາງເດີນອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໄດ້ ໂດຍສານທີເປັນພິດຄືສານ Clacium Oxalate.

About admin

Check Also

ຢຸດເຜີຍແຜ່ ຢຸດແຊຣ໌ຄລິບ ໂ ປ້ ມັນເຊື່ອມເສຍຄອບຄົວອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະ ຍັງຜິດກົດໝາຍ ມາດຕາ 168 ແລະ ມາດຕາ 169

ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການເອົາຄລິບໂປ້ລົງເຟສບຸກ, ວອ໋ດແອບ ຫລື ລະບົບຄອມພິມເຕີອຶ່ນໆ ນັ້ນແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາຍາ ອິງຕາມ ມາດຕາ 168 (ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ) ແລະ ມາດຕາ 169 (ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ) ສຳລັບການແຊຣ໌ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີ ຫລື …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *