Breaking News

ທະນາຄານການຄ້າແຈ້ງການ !! ບໍ່ໃຊ້ຊ່ອງທາງໂຊຊຽວ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຂໍຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ທະນາຄານການຄ້າແຈ້ງການ !! ບໍ່ໃຊ້ຊ່ອງທາງໂຊຊຽວ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຂໍຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ“ຈຮາ”

ຄຳນີ້ກຳລັງມາແຮງ ເພາະເກີດມີກໍລະນີການປອມບັນຊີທີ່ເປັນຊື່ດຽວກັບທະນາຄານສົ່ງໄປລໍ້ລົມເພື່ອອ້າງວ່າຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ.“ສະບາຍດີຈຮາ”

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກລາຍໜຶ່ງໄດ້ຮັບຈາກບັນຊີທີ່ປອມຊື່ຂອງ BCEL Bank ເຊິ່ງມີການສົນທະນາໂຕ້ຕອບກັນ ໂດຍເລີ່ມສອບຖາມວ່າເປັນລູກຄ້າຂອງທະນາຄານບໍ່ ແລ້ວກໍແຈ້ງວ່າບັນຊີມີບັນຫາ ແລະ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂ ລວມທັງໄດ້ຂໍຂໍ້ມູນຄວາມລັບຂອງລູກຄ້ານຳອີກ.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວເມື່ອຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້ (27 ມັງກອນ 2021) ຫຼັງຈາກທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ບັນຊີເຟສບຸກປອມເປັນທະນາຄານ ສົ່ງຫາລູກຄ້າເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ ໂດຍຊີ້ແຈງວ່າ ທາງທະນາຄານຈະບໍ່ໃຊ້ຊ່ອງທາງໂຊຊຽວ ແລະ ແອັບອື່ນໆນອກເໜືອຈາກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຂໍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຖ້າພົບເຫັນແມ່ນໃຫ້ມີສະຕິເພາະອາດຈະເປັນການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ.

ພ້ອມນີ້ ທະນາຄານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ແຈ້ງຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ທີ່ເປັນທາງການເພື່ອສອບຖາມ ແລະ ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນ:

– OneCare Support ຜ່ານແອັບ BCEL One

– ສາຍດ່ວນ 1555

ອ້າງອີງ: BCEL Bank

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *