Breaking News

ສາລະພັດຄວາມຮູ້…!!! ວິທີ ປ້ອງກັນແມງໄມ້ ມາເຈາະລຳຕົ້ນ ດ້ວຍສີທາເຮືອນ (ກະເສດເຄັດລັບ) ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ໄດ້ເລີຍ.

ການປ້ອງກັນແມງໄມ້ ຂອງແຕ່ລະຟາມຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ສຳລັບວິທີນີ້ ແມ່ນການໃຊ້ວິທີທາສີລຳຕົ້ນ ໂດຍປະສົມກັບຢາປ້ອງກັນເຊື້ອຣາລົງໄປນຳ

+ ຄຸນປະໂຫຍດແລະສັບພະຄຸນເມື່ອໃຊ້

1.ປ້ອງກັນແດດມາເຜົາລຳຕົ້ນ

2.ປ້ອງກັນເຊື້ອຣາ

3.ປ້ອງກັນແມງໄມ້ເຈາະລຳຕົ້ນ

ສີທີ່ໃຊ້ ຕ້ອງເປັນສີນຳມັນແບບທາໄມ້ ຖ້າໃຫ້ດີແທ້ໃຫ້ເລືອກສີທີ່ມີການປ້ອງກັນເຊື້ອຣາຍິ່ງເປັນການດີ ແລ້ວນຳມາປະສົມນ້ຳຢາຂ້າແມງໄມ້ ປະສົມໃສ່ປະມານ 3 ຝາ/1 ກະປ໋ອງ

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ນຳມາທາຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ສຳລັບສີໂຕນີ້ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະມັນເປັນສີທາໄມ້ທົ່ວໄປ ຂໍ້ດີຂອງການທາສີກໍ່ຄື :ຖ້າປະສົມຢາຂ້າແມງໄມ້ເຂົ້າໄປຈະເປັນການປ້ອງກັນແມງໄມ້ທີ່ມາຈັບເກາະລຳຕົ້ນໄດ້ດີ

ຖ້າແມງໄມ້ມາຈັບເກາະ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕາຍທັນທີ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕັດລຳຕົ້ນຖິ່ມອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ຖ້າແມງໄມ້ມາເຈາະລຳກິ່ງກໍ່ຕັດພຽງກິ່ງງ່າເທົ້ານັ້ນ ອັນນີ້ຖືເປັນເຄັດລັບທີ່ດີໆທີ່ຢາກແນະນຳ

ສິ່ງທີ່ນຳສະເໝີມານັ້ນ ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ຜົນຜະລິດໃດໆ ໃຫ້ໃຊ້ສີນ້ຳມັນທົ່ວໄປ ສີນ້ຳມັນກັນເຊື້ອຣາ ແລ້ວກໍ່ມີໂຕຢາປ້ອງກັນແມງໄມ້ເພີ່ມເຕີມ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນແມງໄມ້ໄດ້ແລ້ວ ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ໄດ້ດົນເຖິງ 3-4 ເດືອນ ທາປີລະ 1 ເທື່ອ

About admin

Check Also

ຢຸດເຜີຍແຜ່ ຢຸດແຊຣ໌ຄລິບ ໂ ປ້ ມັນເຊື່ອມເສຍຄອບຄົວອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະ ຍັງຜິດກົດໝາຍ ມາດຕາ 168 ແລະ ມາດຕາ 169

ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການເອົາຄລິບໂປ້ລົງເຟສບຸກ, ວອ໋ດແອບ ຫລື ລະບົບຄອມພິມເຕີອຶ່ນໆ ນັ້ນແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາຍາ ອິງຕາມ ມາດຕາ 168 (ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ) ແລະ ມາດຕາ 169 (ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ) ສຳລັບການແຊຣ໌ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີ ຫລື …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *