ຂ່າວທົ່ວໄປ

ສະຫວັນນະເຂດມີຫ້ອງໄຂ່ຫຼັງທຽມ ແລະກວດໂຄວິດ ໄດ້ແລ້ວ

ປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະໄດ້ອຸ່ນໃຈ ແລະມີຄວາມຫວັງເພີ່ມ ພາຍຫຼັງທີ່ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເປີດການບໍລິການ ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງລະບົບຖ່າຍເທ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປິ່ນປົວໄຂ່ຫລັງ ຊຶ່ງແມ່ນ ການບໍລິການແພດພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄຂ່ຫລັງ ອັກເສບ ແລະກຸ່ມພະຍາດທາງ ໄຂ່ຫລັງຫລືການປິ່ນປົວດ້ວຍ ການຜ່າຕັດ (ໜິ້ວ).ທັງນີ້ພາຍ ຫລັງຄົນເຈັບທີ່ບົ່ງມະຕິເປັນ ໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມໄລຍະສຸດ ທ້າຍຂັ້ນສີ່ ແລະ

ຂັ້ນຫ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາລົງຊີວິດຕໍ່ ໄປໄດ້, ຊຶ່ງຕາມຫລັກການແລ້ວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປູກຖ່າຍໄຂ່ຫລັງ, ແຕ່ຖ້າເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍັງ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້, ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການລ້າງ ເລືອດດ້ວຍເຄື່ອງໄຂ່ຫລັງທຽມ Hemodialysis ການລ້າງ ເລືອດດ້ວຍເຄື່ອງໄຂ່ຫລັງ ທຽມແມ່ນການກັ່ນຕອງສານ ເຄມີໂດຍສະເພາະແມ່ນທາດ Creatinin blood urea nitrogen ເຊິ່ງເບື່ອຕໍ່ໄຂ່ຫລັງ, ສະໝອງ ແລະອະໄວຍະວະ ອື່ນໆອອກຈາກເລືອດ.ຊຶ່ງກ່ອນ ໜ້ານີ້, ການບໍລິການທາງວິຊາ ການ

ດ້ານການລ້າງເລືອດນີ້ ທາງໂຮງໝໍແຂວງຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການໄດ້ເທື່ອ ຍ້ອນຂາດປັດໄຈ ຫລາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງສະເພາະໜ່ວຍງານ ປິ່ນປົວໄຂ່ຫລັງ,ເຄື່ອງມືການ ແພດທີ່ຈໍາເປັນ Hemodialysis machine, ລະບົບນໍ້າສະອາດ ແລະນັກວິຊາການແພດໝໍ ແຕ່ຫຼັງຈາກນີ້ປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ມີບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໄດ້ແລ້ວ.ເຂົ້້າຮ່ວມພິທີຕັດແຖບຜ້າ ເປີດຢ່າງເປັນທາງການມີ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ, ຫົວໜ້າ

ພະແນກສາທາລະນະ ສຸກແຂວງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະບັນດາພະ ນັກງານວິຊາການແພດໝໍເຂົ້າ ຮ່ວມເປັນພະຍານ.ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີຄໍາ ເຫັນວ່າ: ອັດຕາຄົນເຈັບຜູ້ມາ ໃຊ້ບໍລິການ ທີ່ມີບັນຫາທາງລະ ບົບຖ່າຍເທ ແລະໄຂ່ຫລັງຢູ່ໂຮງ ໝໍແມ່ນມີຫລາຍ ອັດຕາການ ຜ່າຕັດໜີ້ວໄຂ່ຫລັງມີອັດຕາສູງ ກວ່າການຜ່າຕັດອື່ນໆ ນອກນັ້ນ ກໍ່ຍັງພົບອາການອື່ນໆເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນ ເຊິ່ງອາ ການເຫລົ່ານີ້ຈະນໍາໄປສູ່ໄຂ່ ຫລັງຊຸດໂຊມໃນອະນາຄົດ ຜູ້ມີ ບັນຫາໄຂ່ຫລັງ

ຊຸດໂຊມເຊິ່ງ ຕ້ອງການປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີລ້າງ ເລືອດນັ້ນຕ້ອງໄດ້ໄປປິ່ນປົວ ຢູ່ສູນກາງຫລືຢູ່ໂຮງໝໍຕ່າງ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນໃນດ້ານລົບຕໍ່ ວຽກງານວິຊາການ, ສົ່ງຜົນ ລົບຕໍ່ນະໂຍບາຍ ແລະຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ລະ ບົບສາທາລະນະສຸກ.ໃນເມື່ອ ເປັນແນວນັ້ນ, ທາງພາກລັດ ແລະອົງການກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຕ້ອງ ໄດ້ດໍາເນີນການປັບປຸງພ້ອມ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນນີ້ໄດ້ທໍາການກໍ່ສ້າງຫ້ອງ ໄຂ່ຫລັງທຽມອອກຕື່ມ.ແລະໃນປະຈຸບັນໂຮງໝໍແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີເຄື່ອງໄຂ່ ຫລັງ

ທຽມ 13 ເຄື່ອງ ແລະຍັງ ສາມາດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ອີກ 9 ເຄື່ອງ ເປັນ 22 ເຄື່ອງ ແລະສາມາດ ຮອງຮັບໃຫ້ການບໍລິການຄົນ ເຈັບໄດ້ມື້ລະ 39 ຄົນຖ້າເຕັມ ບັນຈຸເຄື່ອງລ້າງໄຂ່ຫລັງ 22 ເຄື່ອງຈະສາມາດໃຫ້ການບໍລິການຄົນເຈັບມື້ລະ 66 ຄົນ (ບໍລິການສາມຮອບຕໍ່ເຄື່ອງ) ມີພະນັກງານປະຈໍາ 10 ຄົນ ແລະມີຄົນເຈັບມາໃຊ້ບໍລິການ ປະຈໍາແລ້ວ 78 ຄົນ ແລະບໍ່ມີຜູ້ລໍຄິວ./.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button