ປະກາດ

ກົດອ່ານໃຫ້ຮູ້!.. ຕ້ອງການ​ພະນັກງານ​ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ເງີນເດືອນ​ເລີ່ມຕົ້ນ​ 2 ລ້ານ – 4 ລ້ານ

ຕ້ອງກົດອ່ານໃຫ້ຮູ້!.. ຕ້ອງການ​ພະນັກງານ​ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ ເງີນເດືອນສູງເຖິງ 4 ລ້ານ: ປະກາດຮັບສະຫມັກງານດ່ວນ!.. ມາສະຫມັກແລ້ວສຳພາດເລີຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດຕຳແຫນ່ງທີ່ຕ້ອງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ພະນັກງານ​: ຊ່າງສ້ອມແປງ​ລົດໃຫຍ່​ ມີ 2 ຕຳແຫນ່ງ ເງີນເດືອນ​ເລີ່ມຕົ້ນ​: 2,500,000 – 4,000,000 ກີບ

2. ພະນັກງານ​ບັນຊີ ມີ 2 ຕຳແຫນ່ງ ເງີນເດືອນ​ເລີ່ມຕົ້ນ​: 2,000,000 – 4,000,000 ກີບ

3.ພະນັກງານ​ຂາຍ ມີ 3 ຕຳແຫນ່ງ​ ເງີນເດືອນ​ເລີ່ມຕົ້ນ​: 2,500,000 – 4,000,000 ກີບ

ເອກກະສານ​ປະກອບມີ:

ໃບຢັ້ງຢືນ ທີ່ຢູ່​

ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ

ໃບປະກາດ

ໃບຜ່ານງານຖ້າມີ

# ທີ່ຢູ່: ບ້ອນຫນອງບືກ,​ເມືອງ​ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ,​ແຂວງ​ນະຄອນ​ຫລວງວຽງຈັນ.​ ສົນໃຈໂທ: 02097959796

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button