Breaking News

ເປັນຫຍັງເສັ້ນທາງດຽວຈຶ່ງເກັບເງິນສອງດ່ານ

ເລີ່ມເກັບເປັນທາງການແລ້ວເດີຄ່າຜ່ານທາງ ປະຊາຊົນຜູ້ທຽວທາງຫລາຍຄົນກະສິສົງໃສວ່າເປັນຫຍັງຄືເກັບ ເກັບຍ້ອນຫຍັງ.​ຄ່າທາງທີ່ຈ່າຍແຕ່ລະປີເດ…​ລະເປັນຫຍັງເສັ້ນທາງດຽວຄືເສຍ 2 ດ່ານ

ດ່ານ 1 ຢູ່ຫລັກ 12 ຕໍ່ໜ້າຮ້ານ ຂ້ອຍນິ ຕັນໜ້າຮ້ານເລີຍກະວ່າໄດ້…​ລະດ່ານ ທີ2 ແມ່ນຫລັກ 21 ຜູ້ຮູ້ຢູ່ໃສຊ່ວຍອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນຕາດຳດຳໃຫ້ເຂົ້າໃຈຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງແນ່ວ່າ😔ເປັນຫຍັງຄືເກັບ ທາງເສັ້ນດຽວ 2ດ່ານ.😔ເປັນຫຍັງບໍລິສັດເອກະຊົນຄືເກັບເງີນທາງຫລວງໄດ້😔ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີການຊີ້ແຈ້ງກ່ອນສິເກັບແນ່

😔ເປັນຫຍັງປະຊາຊົນຕ້ອງມາເຈີເຫດການແບບນີ້ ໃນຊ້ວງວິກິດທົ່ວໂລກ ດ້ວຍໂຄວິດບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ​ ຍັງຖືກຊຳ້ເຕີມອີກ ຫາເງີນກະຍາກແລ້ວ…​ບໍ່ຮູ້ຈະສົ່ງເລື່ອງນີ້ຫາ ທ່ານຜູ້ໃຫ່ຍໄດ້ແນວໃດໃຫ້ເພີ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖີງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຂອງປະຊາຊົນ ຊາວແຂວງຈຳປາສັກຫລັກ 12 ທາງໄປປາກຊ່ອງ ເສັ້ນດຽວ ທາງດຽວທາງຫລວງ ເກັບເງີນ 2 ດ່ານ ຟ້າເອີຍຍຍຍຍວ

About admin

Check Also

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້. ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2022 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພະຍຸ ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກຫນັກ. ນີ້ແມ່ນຂົວຫວ້ຍໝາກແງວ ເມືອງບາຈຽງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທາງໄປ ແຂວງສາລະວັນ ນໍ້າໄຫລແຮງລົ້ນຂົວ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.