Breaking News

ນິໄສຜູ້ຍິງສະຫລາດ 8 ຂໍ້ ລາວທັງເກັ່ງແລະນ່າຫລົງໄຫລ

1. ບໍ່ຍອມແພ້ກັບເລື່ອງໃດງ່າຍໆ

ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆເລີຍເດີ ທີ່ຄົນເຮົາຈະເຮັດຕາມຄວາມຝັນຈົນໄປສູ່ຜົນສຳເລັດໄດ້ ແຕ່ການລົ້ມເຫລວ ການບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຄັ້ງທຳອິດ

ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນເລື່ອງລາວຫລືບົດຮຽນດີໆ ທີ່ສາວໆ ຈະໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຢາກເຮັດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

2. ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ

ສາວໆຈ່ະ ຜູ້ຍິງສະຫລາດເຂົາບໍ່ມາເສຍເວລາເຮັດຫນ້າບູດຫນ້າບຶ້ງກັນດອກເດີ ເພາະສະນັ້ນ ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ

ຈຶ່ງເປັນອີກ 1 ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆເບິ່ງສະຫລາດຍິ່ງຂຶ້ນ ເພາະການທີ່ສາວໆ ຍິ້ມແລ້ວເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ສາວໆກໍ່ຈະດຶງດູດຄົນປະເພດດຽວກັນ

ເຂົ້າຫາຕົວສາວໆ ຊຶ່ງຄົນເຫລົ່ານີ້ກໍ່ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ເຮັດໃຫ້ສາວໆ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດດ້ານບວກອີກດ້ວຍ

3. ກ້າທີ່ຈະປະເຊີນຫນ້າ

ການທີ່ສາວໆ ກ້າທີ່ຈະປະເຊີນຫນ້າກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຖາໂຖມເຂົ້າມາ ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າສາວໆ ມີຄຸນະສົມບັດຂອງ ຜູ້ຊະນະ ຊຶ່ງ ຜູ້ຊະນະນັ້ນ

ຖ້າບໍ່ສະຫລາດຈະສາມາດເປັນໄດ້ບໍ່ລະ ການທີ່ສາວໆ ບໍ່ຫລົບລ່ຽງ ບໍ່ຫລີນຫນີບັນຫາທີ່ຖາໂຖມເຂົ້າມາ

ແລະພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນຫນ້າກັບບັນຫາຢູ່ຕະຫລອດເວລາມັນກໍ່ປຽບສະເໝືອນກັບການຮຽນຮູ້ອີກ 1 ບົດຮຽນ ເຮັດໃຫ້ສາວໆໄດ້ຮັບຮູ້ຫຍັງຫລາກຫລາຍຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ

4. ກ້າທີ່ຈະເວົ້າຄຳວ່າ ຂໍໂທດ

ສັດສີ່ຕີນຍັງຮູ້ພະລາດ ນັກປາດຫຍັງຮູ້ຫລົງລືມ ສຳນວນສຸພາສິດບູນຮານ ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກຍຸກ ແລະ ທຸກໆສະໄຫມແທ້ໆແທ້ໆ ເດີສາວໆ ທຸກໆຄົນບົນໂລກນີ້

ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຂໍ້ມູນຜິດພາດກັນທັ້ງນັ້ນ ແຕ່ຢູ່ທີ່ວ່າໃຜກັນລະທີ່ຈະກ້າເວົ້າຄຳວ່າ ຂໍໂທດ

ໃນຄວາມຜິດພາດທີ່ເຮົາກໍ່ຂຶ້ນມາກ່ອນ ຢ່າໄປອາຍວ່າມັນຈະບໍ່ຄັກ ມັນຈະເບິ່ງວ່າເຮົາແພ້ເລີຍເດີສາວໆ ບາງເທື່ອການຮູ້ຕົວວ່າເຮັດຜິດ

ແຕ່ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເອີຍປາກ ຂໍໂທດ ອັນນັ້ນເບິ່ງບໍ່ຄັກຫລາຍກວ່າຫລາຍໆເລີຍເດີຈ່ະ

5. ໝັ່ນຫາຄວາມຮູ້ຢູ່ສະເຫມີ

ສາວໆ ເຄີຍໄດ້ຍິນການປຽບທຽບຕົວເອງກັບ ແກ້ວນ້ຳ ກັນບໍ່? ຄົນນັ້ນເປັນແກ້ວທີ່ນ້ຳລົ້ນແດ່ ຄົນນີ້ເປັນແກ້ວທີ່ສາມາດເຕີມນ້ຳໄດ້ເລື້ອຍໆ

ອີກຄົນເປັນແກ້ວນ້ຳທີ່ກົ້າຮົ່ວ ແຕ່ທາງທີ່ດີສາວໆ ຄວນຈະເປັນແກ້ວທີ່ນ້ຳສາມາດ ເຕີມໄດ້ເລື້ອຍໆ ເດີຈ່ະ ການທີ່ເຮົາຈະກ້າວຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ຍິງທີ່ສະຫລາດ ເຮົາຕ້ອງກ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຈາກຄົນທີ່ເກັ່ງ ຄົນທີ່ມີປະສົບການ

ດຽວນີ້ຜູ້ຍິງງາມໆຈະຫາບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ງາມແລະສະຫລາດພ້ອມ ຄົງມີບໍ່ຫລາຍແນ່ນອນ

6. ມີເຫດຜົນຢູ່ສະເຫມີ

ຕ້ອງຂໍຍອມຮັບສາວໆ ທີ່ງາມພ້ອມສະຫລາດພ້ອມແລະເກັ່ງບໍ່ແພ້ພວກຜູ້ຊາຍໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ດຽວກ່ອນສາວໆ ເປັນຄົນປະເພດໃດກັນລະຫວ່າງ

ງາມສະຫລາດແຕ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ ກັບ ງາມສະຫລາດແລະມີເຫດຜົນ ຖ້າສາວໆ ເປັນແບບປະເພດທຳອິດ ຈະບອກເລີຍເດີວ່າ ເຖິງແມ້ສາວໆ ຈະເກັ່ງ

ຈະຫລາດຫລາຍພຽງໃດ ຖ້າສາວໆ ບໍ່ມີເຫດຜົນ ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ສາວໆ ເບິ່ງບໍ່ແພງເບິ່ງບໍ່ມີຄວາມືອາຊີບ

ແຕ່ຖ້າສາວໆ ມີເຫດຜົນ ມັນຈະຊ່ວຍສົ່ງໃຫ້ສາວໆເບິ່ງແພງຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ

7. ດຸໝັ່ນເຮັດວຽກ

ຖ້າຢາກຈະເປັນຜູ້ຍິງທີ່ສະຫລາດແຕ່ຍັງທຳຕົວຂີ້ຄານສັນຫລັງຍາວ ຢູ່ແລ້ວເມື່ອໃດກັນເດທີ່ສາວໆ ຈະກາຍເປັນຄົນເກັ່ງ

ຄົນສະຫລາດ ຂະຫນາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົວເອງ ສາວໆ ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເລີຍ ແລ້ວສາວໆ ຈະສາມາດໄປເປັນຜູ້ນຳຄົນອື່ນໄດ້ແນວໃດລະ?

ດັ່ງນັ້ນ ການດຸໝັ່ນເຮັດວຽກຂອງສາວໆ ຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນບໍ່ແພ້ກັນເລີຍເດີຈ່ະ ເຮັດໃຫ້ສາວໆ ເບິ່ງສະຫລາດຫລາຍຂຶ້ນ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄິດຈາກການເຮັດວຽກຫລາກຫລາຍຂຶ້ນ/

8. ເພິ່ງພາຕົວເອງກ່ອນສະເຫມີ

ສາວໆ ຫລາຍໆ ຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນສຳນວນສຸພາບສິດທີ່ວ່າ ນ້ຳເພິ່ງເຮືອ ເສືອເພິ່ງປ່າ ແຕ່ກ່ອນທີ່ສາວໆ ຈະໄດ້ເພິ່ງພາໃຜ ເປັນຫຍັງສາວໆ

ບໍ່ລອງເພິ່ງພາຕົວເອງກ່ອນລ່ະ ການທີ່ສາວໆ ເຮັດແບບນີ້ປຽບສະເໝືອນກັບການທີ່ສາວໆດູຖູກປະສິດທິພາບຂອງຕົວເອງຫລາຍໆ

ເລີຍເດີຈ່ະ ຖ້າຫາກຈະເປັນຜູ້ຍິງທີ່ສະຫລາດແລ້ວກໍ່ຄວນທີ່ຈະເພິ່ງພາຕົວເອງກ່ອນ ພະຍາຍາມເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດກ່ອນທີ່ຈະໄປເພິ່ງພາຄົນອື່ນ

ທຸກມື້ນີ້ເຮົາຈະສາມາດເປັນຜູ້ຍິງທີ່ງາມໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລ້ວຜູ້ຍິງທີ່ສະຫລາດເດລະ..?

ຈາກຜົນການວິໄຈ ສະໄຫມນີ້ຜູ້ຊາຍເຂົາມັກຜູ້ຍິງສະຫລາດຫລາຍກວ່າຜູ້ຍິງງາມແລ້ວເດີຈ່ະ ເພາະສະນັ້ນເຖິງແມ້ວ່າເຮົາຈະງາມບໍ່ຫລາຍ

ແຕ່ເຮົາສະຫລາດ ຈັງໃດຜູ້ຊາຍເຂົາກໍ່ເຂົ້າຫາແນ່ນອນຈ່ະ ສາວໆ ຢາກເປັນຜູ້ຍິງປະເພດໃດກັນແດ່ ຕັດສິນໃຈໃຫ້ດີໆເດີຈ່ະ

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *