Breaking News

ໄລ່ແມງໄມ້ ແບບ​ພູມ​ບັນ​ຍາ​ຊາວ​ບ້ານ ດ້ວຍສະໜຸນໄພໃນຄົວເຮືອນ! ລອງ​ເຮັດ​ເບິ່ງ​ເລີຍ

ຫຼາຍຄອບຄົວ ອາດເຄີຍປະສົບກັບໄມ້ແມງຕ່າງໆ ທີ່ມັກເຂົ້າມາອາໄສຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ສ້າງຄວາມລຳບາກໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍສະເພາະ ມົດ, ປວກ, ເພ້ຍ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າທ່ານໃດປະສົບກັບບັນຫານີ້ ບໍ່ຕ້ອງກົງວົນອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ເພາະມື້ນີ້ ແອັດມິນ ມີວິທີກຳຈັດແມງໄມ້ ທີ່ສາມາດເຮັດໄວ້ໃຊ້ໄດ້ເອງ ບໍ່ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍອີກ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ: ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 2 ບ່ວງ; ເກືອ 2 ບ່ວງ; ຢາເສັ້ນ (ຢາສູບລາວ ທີ່ເປັນເສັ້ນ) 2 ກຳມື; ຂ່າແກ່ 1 ກຳມື ແລະ ນໍ້າສະອາດ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດ: ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ໃຫ້ນຳເອົາຂ່າແກ່ທີ່ກຽມໄວ້ ມາຊອຍເປັນແວ່ນໆ ໃສ່ລົງໃນໝໍ້. ຈາກນັ້ນ. ຖອກນໍ້າສະອາດລົງໄປ ໃຫ້ພໍຖ້ວມຂ່າກໍ່ພໍ ແລ້ວໃສ່ຢາເສັ້ນລົງໄປ ໂດຍກົດຟາເສັ້ນໃຫ້ຈົມລົງໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມຈົນໝົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນໍາໄປຕົ້ມຈົນຟົດ ຂ້ຽວຈົນສ່ວນປະສົມທັງໝົດກາຍເປັນສີນໍ້າຕານ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 10-15 ນາທີ. ເມື່ອຕົ້ມສຳເລັດແລ້ວ ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຕອງເອົາແຕ່ນໍ້າມາໃຊ້.

ນຳເອົາທີ່ຕອງໄວ້ໃສ່ໃນຕຸກສະເປ ຫຼື ພາຊະນະທີ່ຕ້ອງການສີດພົ່ນໄດ້ປະມານ 7 ບ່ວງ. ຈາກນັ້ນ, ໃສ່ເກືອ,ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ ແລະ ນໍ້າສະອາດປະມານ 200 ມິນລີລິດ ປະສົມລົງໄປໃນກວດສະເປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສັ່ນຕຸກສະເປເພື່ອໃຫ້ສ່ວນປະສົມທັງໝົດເຂົ້າກັນ ແລ້ວນຳໄປພົ່ນໄປຕາມບໍລິເວນທີ່ມີແມງໄມ້, ມົດ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີບັນຫາ ຮບຮອງວ່າສິ່ງທີ່ເປັນບັນຫາກວນໃຈ ຈະໝົດໄປ ບໍ່ກັບມາສ້າງຄວາມລຳຄານອີກ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.