ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດ່ວນ!.. ທະນາຄານ​ອິນໂດຈີນ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ

ໂອກາດມາຮອດແລ້ວສຳລັບໃຜທີ່ຢາກຮ່ວມເປັນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວອິນໂດຈີນພວກເຮົາເປີດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ເອກະສານປະກອບມີ:

ໃບຊີວະປະຫວັດ ພາສາອັງກິດ ( CV )

ຄຳຮ້ອງສະໝັກວຽກເປັນພາສາອັງກິດ (Cover Letter)

ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ

ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ )

ໃບແຈ້ງໂທດ ( ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ )

ໃບກວດສຸຂະພາບ ( ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ )

ສຳເນົາ ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ

ໃບຜ່ານງານ ຫລື ໃບເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ (ຖ້າມີ)

ທ່ານສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງໄດ້ທີ່ສຳນັກໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຢູ່ທີ່ ຊັ້ນ 3 ຕືກອາຄານ ບໍລິສັດ​ໂຄລາວ : ບ້ານຫນອງບອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຫມາຍເຫດ : ( ບໍ່ຮັບເອກະສານທາງ E-Mail )ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 5842 107; 021 455000

ດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກວຽກ ໄດ້ທີ່: https://www.indochinabank.com/career.html

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button