ຄວນປູກຕົ້ນໄມ້ນີ້ເພື່ອເສີມບາລະມີ ແລະ ເສີມ​ໂຊກລາບ

ດອກ​ໄມ້ “ ອີກ​ໜຶ່ງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ບັນຍາ​ກາດ​ໃນ​ບ້ານ​ເພື່ອເຮັດໃຫ້​ເບິ່ງ​ສົດ​ຊື່ນ, ງາມຕາ ພ້ອມທັງມີກີ່ນ​ຫອມ ແລະ ຍັງ​ຊ່ວຍ​ເຮັດໃຫ້​ເຮົາ​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ໄດ້​ອີກ​ດ້ວຍ ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ພາ​ທຸກ​ຄົນ​ໄປ​ຮູ້​ຈັກ “5 ດອກ​ໄມ້​” ທີ່​ນິຍົມ​ປູກ​ໄວ້​ໃນ​ບ້ານ ແລະ ກໍ່ຍັງມີ​ຄວາມຫມາຍ​ທີ່​ດີ​ແລະ​ເປັນ​ສິ​ຣິມົງ​ຄຸນໃຫ້ກັບເຮົາພ້ອມ​ກັບ​ວິທີ​ການ​ປູກ. ດ​ອກ​ໄມ້​ທີ່ຄວນປູກໄວ້ມີດັ່ງລູ່ມນີ້:

1.ດອກແກ້ວ ໄມ້​ຢືນ​ຕົ້ນ ມີດ​ອກ​ສີ​ຂາວ​ແລະ​ມີກ​ລິ່ນ​ຫອມ ມີ​ຄວາມຫມາຍ​ທີ່​ດີ ເພາະ​ດອກແກ້ວ​ໝາຍ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ຂອງ​ມີ​ຄ່າ ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ຫາກ​ປູກ​ໄວ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຜູ້​ອາໄສ​ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ທີ່​ດີ​ແລະ​ບໍລິສຸດ

ວິທີ​ການ​ປູກ ນິຍົມ​ປູກ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ​ໃຫ້​ກັບ​ບ້ານ ຂະໜາດຂອງຂຸມທີ່ໃຊ້ປູກແມ່ນ 30 x 30 ເຊນ​ຕິ​ແມັດ. ໃຊ້​ປຸ໋ຍ​ຄອກ​ຫລື​ປຸ໋ຍ​ໝັກ : ດິນ​ຣ່ວນ ອັດຕາ 1 : 2 ປະສົມ​ດິນ​ປູກ

2.ດອກກະ​ດັ່ງ​ງາ ໄມ້​ຢືນ​ຕົ້ນ ໃບ​ມີ​ສີ​ຂຽວ​ອ່ອນ ຊໍ່​ຂອງ​ດອກ​ກະ​ດັງ​ງາ​ນັ້ນ​ແຍກ​ຂະແໜງ ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ຈະຊ່ວຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຄົນ​ໃນ​ບ້ານ​ເປັນ​ທີ່​ນັບ​ຖື​ ແລະ ມີ​ຊື່​ສຽງວິທີ​ການ​ປູກ ນິຍົມ​ປູກ​ໂດຍ​ການ​ຕອນ​ກິ່ງຫຼືຕໍ່ກິ່ງ​ຫລື​ໃຊ້​ເມັດ

ວິທີ​ປູກ​ໃສ່​ເມັດ​ໃຫ້ຂຸດຂຸມຂະໜາດ 50 x 50 x 50 ຊມ. ໃຊ້​ປຸ໋ຍ​ໝັກ​ຫລື​ປຸ໋ຍ​ຄອກ​ປະສົມ​ດິນ​ຣ່ວນ ອັດຕາ​ສ່ວນ 1 : 2 ປະສົມ​ດິນ​ປູກ ແລະ​ຕັ້ງ​ໄວ້​ໃນ​ບໍລິເວນ​ທີ່​ມີແສງ​ແດດ

3.ດອກຊົງ​ໂຄ ໄມ້​ຢືນ​ຕົ້ນ​ຊົງ​ພຸ່ມ ໃບ​ຄ້າຍ​ຮູບ​ຫົວ​ໃຈ ດອກ​ມີ​ຫຼາຍ​ສີ ເບິ່ງ​ແຍງ​ງ່າຍ ມັກ​ແດດ ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ຫາກ​ບ້ານ​ໃດ​ປູກ​ໄວ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ​ຕໍ່​ອຸປະສັກ​ຕ່າງ ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ

ວິທີ​ການ​ປູກ ສາມາດ​ປູກ​ແລະ​ຂະຍາ​ຍ​ພັນ​ທັງ​ສອງ​ເມັດ ປັກ​ຊຳ​ກິ່ງ​ແລະ​ການ​ຕອນ​ກິ່ງ ຫລື ການຕັດແລະການຕໍ່ກິ່ງ. ຊຶ່ງ​ການ​ປູກໃຫ້​ນຳ​ກ້າ​ຊົງ​ໂຄ ລຳ​ຕົ້ນ​ສູງ​ປະ​ມານ 25-30 ຊັງຕີແມັດຫລື​ມີ​ອາ​ຍຸປະ​ມານ 1-2 ເດືອນ ລົງ​ໃຫ້​ດິນ ແຕ່ລະ​ວັງ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຫ່າງ ຫາກ​ປູກ​ຫລາຍກວ່າ 2 ຕົ້ນ ຄວນ​ເວັ້ນ​ໄລຍະໃຫ້​ຫ່າງ​ກັນ​ປະ​ມານ 5-8 ມ.

4.ດອກບານ​ບໍ່​ຮູ້​ໂຣຍ ໄມ້​ລົ້ມ​ລຸກ, ທົນ​ທານ ດອກ​ມີ​ລັກສະນະ​ນ້ອຍ ເປັນ​ດອກ​ດ່ຽວ ຕາມ​ຄວາມ​ເ​ຊື່ອ​ຫາກ​ບ້ານ​ໃດ​ມີ​ຄູ່​ຮັກ​ຕ້ອງ​ປູກ​ໄວ້ ເພາະຕົ້ນ​ບານ​ບໍ່​ຮູ້​ໂຣຍ​ມີ​ຊື່​ທີ່​ເປັນ​ມົງ​ຄຸນ ສະແດງ​ເຖິງ ຄວາມ​ຢັ່ງ​ຢືນ​ຄວາມຮັກກໍ່ຮັກ​ຫມັ້ນຄົງ

ວິທີປູກ ເປັນ​ດອກ​ໄມ້​ທີ່​ປູກ​ໄດ້​ງ່າຍ ປູກ​ໃນ​ດິນ​ຊະນິດ​ໃດ​ກໍ​ເຕີບໂຕ​ໄດ້ ແຕ່​ຄວນ​ໃສ່​ປຸ໋ຍ​ຄອກ​ແລະ​ປຸ໋ຍ​ເຄ​ມີ ເພື່ອ​ໃຫ້​ດອກ​ນັ້ນ​ສວຍ​ງາມ​ຫລາຍ​ຢິ່ງ​ຂຶ້ນ ແລະ ລະວັງເລື່ອງການ​ໃຫ້​ນ້ຳ ບໍ່​ຄວນ​ຫລາຍ​ຈົນ​ເກີນ​ໄປ ເພາະ​ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ເນົ່າ​ຕາຍ​ໄດ້

5.ດອກລຳ​ດວນ ໄມ້​ຢືນ​ຕົ້ນ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ດອກ​ມີກ​ລິ່ນ​ຫອມ ມັກ​ຄວາມ​ຊື້ນ ຕ້ອງ​ການ​ແສງ​ແດດ​ປານ​ກາງ ແລະ​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ຫາກ​ບ້ານ​ໃດ​ປູກ​ລຳ​ດວນ​ໄວ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້ເປັນ​ຄົນ​ໜ້າ​ຈຳ ມີ​ແຕ່​ຜູ້​ຄົນ​ຄິດ​ເຖິງ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ດີ

ວິທີ​ການ​ປູກ ນິຍົມ​ປູກ​ໄວ້ຄຽງບ້ານ ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ​ໃຫ້​ກັບ​ບ້ານ ຂະໜາດ​ຂຸມ​ປູກ 50 x 50 x 50 ໃຊ້​ປຸ໋ຍ​ຄອກ​ຫລື​ປຸ໋ຍ​ໝັກ : ດິນ​ຣ່ວນ ອັດຕາ 1 : 2 ປະສົມ​ດິນ​ປູກ ຫາກ​ປູກ​ບໍລິເວນ​ບ້ານ​ຫລື​ຕາມ​ອາ​ຄານ​ຕ່າງ ຄວນ​ເວັ້ນ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ໃນ​ການ​ປູກ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *