Breaking News

ແຂວງອັດຕະປື ສ້າງໂຄງການທົດລອງໃຫ້ຄົນພິການມີສ່ວນຮ່ວມ

ແຂວງອັດຕະປື ສ້າງໂຄງການທົດລອງໃຫ້ຄົນພິການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂປລ.ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2021 ນີ້ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ ສ້າງໂຄງການກິດຈະກຳທົດລອງການເອົາຄົນພິການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງອັດຕະປື ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ.

ປັດຈຸບັນ, ສະຖິຕິຂອງພົນລະເມືອງຄົນພິການ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ກວມ 3,7%, ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2015- 2018, ພາຍໃນ 5 ເມືອງ ມີຄົນພິການທັງໝົດ 978 ຄົນ, ກິດຈະກຳການທົດລອງ ດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການຊ່ວຍ ເຫລືອຈາກອົງການຊ່ວຍເຫລືອ.ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫລື SFE ເຊີ່ງໄດ້ກຳນົດເອົາ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ກວມເອົາ 15 ບ້ານ ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ ກວມເອົາ 15 ບ້ານ ເປັນການທົດລອງເບື້ອງຕົ້ນ ເປັນໄລຍະ 9 ເດືອນ ແລະ ໂຄງການໄດ້ກໍານົດເອົາກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຄື: ທ້າຍເດືອນມັງກອນນີ້ ໄດ້ຮັບການເປີດໂຄງການ, ການປະສານງານພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ເມືອງ, ຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມສຳລັບພະນັກງານພະແນກ, ພະນັກງານເມືອງ ແລະ ພະນັກງານອົງການ, ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄົນພິການພາຍໃນບ້ານທີ່ນອນໃນໂຄງການ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມສຳລັບສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ, ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການ,

ປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ມີກອງປະຊຸມຄະນະກນຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳ ແລະ ທ້າຍເດືອນກັນຍາ ສະຫລຸບຕີລາຄາຄືນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຫາກໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປອີກເປັນເວລາ 3 ປີ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນພິການ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ, ຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.

ຮ່ວມລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກ ໂດຍ ທ່ານນາງ ອຳຄາ ສີຫາລາດ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງອັດຕະປື ກັບ ທ່ານ ດາວິດ ຕ່າງໜ້າ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອ ເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍຊ່ອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

About admin

Check Also

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ລວມໄດ້ 27.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ລວມໄດ້ 27.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *