Breaking News

ແຂວງອັດຕະປື ສ້າງໂຄງການທົດລອງໃຫ້ຄົນພິການມີສ່ວນຮ່ວມ

ແຂວງອັດຕະປື ສ້າງໂຄງການທົດລອງໃຫ້ຄົນພິການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂປລ.ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2021 ນີ້ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ ສ້າງໂຄງການກິດຈະກຳທົດລອງການເອົາຄົນພິການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງອັດຕະປື ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ.

ປັດຈຸບັນ, ສະຖິຕິຂອງພົນລະເມືອງຄົນພິການ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ກວມ 3,7%, ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2015- 2018, ພາຍໃນ 5 ເມືອງ ມີຄົນພິການທັງໝົດ 978 ຄົນ, ກິດຈະກຳການທົດລອງ ດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການຊ່ວຍ ເຫລືອຈາກອົງການຊ່ວຍເຫລືອ.ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫລື SFE ເຊີ່ງໄດ້ກຳນົດເອົາ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ກວມເອົາ 15 ບ້ານ ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ ກວມເອົາ 15 ບ້ານ ເປັນການທົດລອງເບື້ອງຕົ້ນ ເປັນໄລຍະ 9 ເດືອນ ແລະ ໂຄງການໄດ້ກໍານົດເອົາກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຄື: ທ້າຍເດືອນມັງກອນນີ້ ໄດ້ຮັບການເປີດໂຄງການ, ການປະສານງານພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ເມືອງ, ຈັດຊຸດເຝິກອົບຮົມສຳລັບພະນັກງານພະແນກ, ພະນັກງານເມືອງ ແລະ ພະນັກງານອົງການ, ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄົນພິການພາຍໃນບ້ານທີ່ນອນໃນໂຄງການ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມສຳລັບສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ, ເລີ່ມຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການ,

ປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ມີກອງປະຊຸມຄະນະກນຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳ ແລະ ທ້າຍເດືອນກັນຍາ ສະຫລຸບຕີລາຄາຄືນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຫາກໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປອີກເປັນເວລາ 3 ປີ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນພິການ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ, ຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.

ຮ່ວມລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກ ໂດຍ ທ່ານນາງ ອຳຄາ ສີຫາລາດ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງອັດຕະປື ກັບ ທ່ານ ດາວິດ ຕ່າງໜ້າ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອ ເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍຊ່ອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

About admin

Check Also

ຢ່າຖືເບົາເດີ້ພີ້ນ້ອງ…!!! ຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍໃນປີນີ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ້າ (ໂຮງໝໍບາງແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງຈົນເຕັມ)

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ລາຍງານໃນວັນທີ 10/09/2022 ນີ້ວ່າ : ມີບາງໂຮງໝໍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປ່ຽນເອົາພື້ນທີ່ ຕາມລະບຽງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງໂຮງໝໍ ໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ຍັງຂາດຕຽງນອນໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ຍຸງລາຍ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.