Breaking News

ຟັງໄວ້ກໍ່ດີ 25 ຂໍ້ຫ້າມຂອງການສ້າງເຮືອນໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນສຸກສະບາຍ

ຟັງໄວ້ກໍ່ດີ 25 ຂໍ້ຫ້າມຂອງການສ້າງເຮືອນໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນສຸກສະບາຍ

1. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດປ່ອງກາງບ່ອນນອນ

2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂື່ໃຫຍ່ກວ່າເສົາເຮືອ

3. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດເຮືອນກວມຕົ້ນໄມ້

4. ບໍ່ຄວນເຮັດເຮືອນແບບວໍສານພະພູມ ມີ 2 ຫ້ອງ ມີຝາ 1 ຫ້ອງບໍ່ມີຝາ 1 ຫ້ອງ

5. ບໍ່ຄວນສ້າງບ້ານມີລະບຽງ 4 ດ້ານຄືກັບສາລາການປຽນ

6. ຫ້າມເຮັດເຮືອນຂວາງຕາເວັນ

7. ຫ້າມເຮັດເຮືອນຂວາງຄອງ

8. ຫ້າມເຮັດເຮືອນມີ 4 ຈົ່ວ

9. ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງເຮັດປະຕູ 4 ແຫ່ງ ປ່ອງຢ້ຽມ

9 ແຫ່ງ ປະຕູບໍ່ຢູ່ກາງເຮືອນ

10. ຈໍານວນຂັ້ນໃດຫ້າມໃຊ້ຈໍານວນຄູ່

11. ຂັ້ນໄດບໍ່ລົງທາງທິດຕາເວັນຕົກ

12. ບໍ່ຫັນຫົວຕຽງທາງທິດຕາເວັນຕົກ

13. ບໍ່ນອນຂວາງກະດານ

14. ບໍ່ເຮັດນໍ້າພຸນໍ້າຕົກໄຫຼເຂົ້າໂຕເຮືອນ

15. ບໍ່ເຮັດທາງລອດລຸ່ມຫ້ອງນໍ້າ

16. ບໍ່ເຮັດອາຄານພັກອາໄສເປັນຮູບໂຕ “T”

17. ບໍ່ເຮັດເຮືອນທະລຸໜ້າໝົດຫຼັງ ຖືເປັນເຮືອນ “ເອິກແຕກ”

18. ບໍ່ເຮັດພູຈໍາລອງໄວ້ໃນເຮືອນ

19. ບໍ່ເຮັດທາງເຂົ້າອອກຄູ່ໄວ້ຕອນມຸມຂອງທີ່ດິນ ທີ່ທາງສາມແພຣກຫຼືສີ່ແຍກ

20. ຫ້າມໃຊ້ຊໍ່ຟ້າ ໃບຣະກາ ເຄື່ອງວັດ ເຄື່ອງຫຼວງ ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງບ້ານ

21. ຫ້າມເຮັດເຮືອນກວມຕໍໄມ້

22. ຫ້າມຕັ້ງສານພະພູມກ້ອງເຮືອນເງົາ

23. ຫ້າມເຮັດຂັ້ນໄດວຽນຊ້າຍຂວາຂື້ນ

24. ຫ້າມມີສັດຕົກຕາຍໃນຫຼຸມຕໍມໍ

25. ຫ້າມເຮັດເຮືອນທີ່ມີຖະໜົນລ້ອມຮອບທັງສີ່ດ້ານ.

About admin

Check Also

ຢຸດເຜີຍແຜ່ ຢຸດແຊຣ໌ຄລິບ ໂ ປ້ ມັນເຊື່ອມເສຍຄອບຄົວອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະ ຍັງຜິດກົດໝາຍ ມາດຕາ 168 ແລະ ມາດຕາ 169

ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການເອົາຄລິບໂປ້ລົງເຟສບຸກ, ວອ໋ດແອບ ຫລື ລະບົບຄອມພິມເຕີອຶ່ນໆ ນັ້ນແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາຍາ ອິງຕາມ ມາດຕາ 168 (ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ) ແລະ ມາດຕາ 169 (ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ) ສຳລັບການແຊຣ໌ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີ ຫລື …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *