Breaking News

ຖ້າທ່ານໃດເຫັນຄູ່ພົວເມຍ!.. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນແດ່

ຂໍ້ອະນຸຍາດທຸກເດີ.ແລະອາຍຸດຍາດເຈົ້າຂອງເພຈ: ຂ້ານ້ອຍຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນແດ່ຖ້າທ່ານໃດເຫັນສອງຜົວເມຍນີ້ ຊື້ວ່າທ້າວດິນແລະນາງຕະກຸນຢູ່,ບ້ານທາງໂຄ້ງເມືອງປາກງື່ມ.ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຖ້າທ່ານໃດພົບເຫັນໂທຫາເບີ02055820503,02059860945,#ຈະໃຫ້ຄ່າຕອບແທນແລະນ້ຳໃຈ 1,000,000ກີບ

ທີ່ມາ ຂອງຜູ້ ປະກາດ

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *