Breaking News

ຖ້າທ່ານໃດເຫັນຄູ່ພົວເມຍ!.. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນແດ່

ຂໍ້ອະນຸຍາດທຸກເດີ.ແລະອາຍຸດຍາດເຈົ້າຂອງເພຈ: ຂ້ານ້ອຍຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນແດ່ຖ້າທ່ານໃດເຫັນສອງຜົວເມຍນີ້ ຊື້ວ່າທ້າວດິນແລະນາງຕະກຸນຢູ່,ບ້ານທາງໂຄ້ງເມືອງປາກງື່ມ.ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຖ້າທ່ານໃດພົບເຫັນໂທຫາເບີ02055820503,02059860945,#ຈະໃຫ້ຄ່າຕອບແທນແລະນ້ຳໃຈ 1,000,000ກີບ

ທີ່ມາ ຂອງຜູ້ ປະກາດ

About admin

Check Also

ແຊຕໍ່ ສືບຕໍ່ລ໋ອກດາວຈົນເຖິງວັນທີ 03-08- 2021,

ສືບຕໍ່ລ໋ອກດາວຈົນເຖິງວັນທີ 03-08- 2021, ພ້ອມທັງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດ ຕະການວາງອອກ ເເລະ ຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເເລະ ເເຂວງທີ່ຍັງມີ ການລະບາດ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ 🔥 🔥 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *