Breaking News

ສູດເດັດຫຼຸດນໍ້າໝັກແບບເລັ່ງດ່ວນ ພຽງແຕ່ກິນນົມກັບໄຂ່ຕົ້ມ 3 ວັນ ເຫັນຜົນແນ່ນອນ

ຂໍແນະນຳສູດຫຼຸດນໍ້າໜັກເລັ່ງດ່ວນດ້ວຍນົມກັບໄຂ່ຕົ້ມ 3 ວັນ 3 ໄລ  ( ເຫັນຜົນແທ້ ) ຂໍບອກວ່າສູດນີເຮັດດ້ວຍໂຕເອງແລ້ວເຫັນຜົນແທ້ ( ອາດຈະທໍລະມານນ້ອຍໜຶ່ງ )

ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດໄດ້ອາດຈະມີຜັກຕົ້ມມາເສີມເພີ່ມເຕີມ ເວລາຢາກເຂົ້າແຕ່ຂໍບອກສູດນີ້ ຫ້າມກິນນົມຫວານ ຫຼື ຂະນົມທອດ ໂດຍເດັດຂາດ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມມີຄື: ໄຂ່ ກັບ ນົມ ແລະ ໃຈ

+ ມື້ທຳອິດ: ເຊົ້າ-ນໍ້າ 1 ຈອກເຕັມໆ ຕົ້ມໄຂ່ກິນ 1 ໜ່ວຍ ລະຫວ່າງນັ້ນຖ້າຫິວກໍ່ກິນນົມ ຫຼື ນໍ້າກໍ່ໄດ້, ຕອນສວຍໄຂ່ອີກ

+ 2 ໜ່ວຍ ຕາມດ້ວນນົມຫຼືຜັກຕົ້ມແລງເຮົາກິນນົມແລ້ວອອກກຳລັງກາຍຂາໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວອາບນໍ້ານອນເລີຍ ເຮົານນອກ່ອນ 9 ໂມງ ທຸກວັນ ( ຈະໄດ້ຜິວງາມ )

+ ວັນທີ 2: ເຊົ້າ-ນໍ້າ 1 ຈອກ ຕົ້ມໄຂ່ກິນ 2 ໜ່ວຍຜົກຕົ້ມ ນໍ້າ ແລະ ນົມ ຕອນສວຍໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ພ້ອມກັບຜັກຕົ້ມ ແລະ ນົມ, ຕອນແລງເຮັດຄືກັບມື້ທຳອິດ

+ ວັນທີ 3: ເຊົ້າ-ນໍ້າ 1 ຈອກ ຕົ້ມໄຂ່ກິນ 1 ໜ່ວຍຂະມົມປັງກໍ່ໄດ້ນໍ້າ ແລະ ນົມ, ຕອນສວຍໄຂ່ 1 ໜ່ວຍພ້ອມກັບຜັກຕົ້ມ ແລະ ນົມ, ຕອນແລງເຮັດຄືກັບມື້ທີ່ຜ່ານມາ.

About admin

Check Also

ຢຸດເຜີຍແຜ່ ຢຸດແຊຣ໌ຄລິບ ໂ ປ້ ມັນເຊື່ອມເສຍຄອບຄົວອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະ ຍັງຜິດກົດໝາຍ ມາດຕາ 168 ແລະ ມາດຕາ 169

ທ່ານຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການເອົາຄລິບໂປ້ລົງເຟສບຸກ, ວອ໋ດແອບ ຫລື ລະບົບຄອມພິມເຕີອຶ່ນໆ ນັ້ນແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍອາຍາ ອິງຕາມ ມາດຕາ 168 (ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ) ແລະ ມາດຕາ 169 (ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ) ສຳລັບການແຊຣ໌ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີ ຫລື …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *