ສາລະໜ້າຮູ້

ຢາດີຊ່ວຍບອກຕໍ່…!!! ສູດຢາພື້ນເມືອງລາວ ດີປອດອັກເສບ, ດີໄອ ແລະ ໄຂ້ຫວັດ

ນີ້ແມ່ນຢາດີ ແລ້ວບອກຕໍ່ ຢາພື້ນເມືອງລາວດີປອດອັກເສບ ດີໄອ ດີໄຂ້ຫວັດ

ສວນປະສົມ

1 ເຄືອເຂົາຮໍ 1 ຂໍ່ມື່

2 ໜາກຂາມປຽກ 2 ຂໍ່

3 ເກືອເຄິ່ງປວງ ກາແຟ

4 ນໍ້າຮອນ 1ຈອກກາແຟ

ສວນເຄືອເຂົາຮໍໃຫ້ເອົາມາທັບມຸນໆ ແລ້ວມາປະສົມກັນທັງໜົດ ໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວມາດື່ມ ເຊົ້າແລງ 3 ມື້ ອາການຈະດີຂື້ນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button