Breaking News

ຈາກໜຸ່ມນັກພັດທະນາ ກາຍມາເປັນຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈາກໜຸ່ມນັກພັດທະນາ ກາຍມາເປັນຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ເຂດເລືອກຕັ້ງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ (ໝາຍເລກ 6)

ທ່ານ ຮສ ປອ ອຸທັນ ໄຕລິດທິ ຫຼື ຮູ້ກັນໃນນາມ ເຈົ້າຂອງຜົນງານເພງ ສາວນາຊອນ, ມ່ວນໜ້າຮ້ານ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຜົນງານເພງ, ບາງຄົນກໍ່ຮູ້ກັນໃນນາມ ໂຕ້ ປີໂຕຼລຽມ ໜຸ່ມຮ່າງໃຫຍ່ ໄວ 36 ປີ ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍດ້ານ, ເປັນປະທານ ສະພາການຄ້າ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ເປັນປະທານ ສະຫະພັນກຳມະບານ ຮາກຖານ ບໍລິສັດ ໂຕ້ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຄົບວົງຈອນນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຈຳດັດຜູ້ດຽວ, ເປັນປະທານ ບໍລິສັດ ໂຕ້ ປີໂຕຼລ້ຽມ ໄບໂອ-ເອທານໍລາວ ນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (ແຂວງ ໄຊສົມບູນ), ເປັນປະທານ ບໍລິສັດ ໂຕ້ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຄົບວົງຈອນ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ເປັນປະທານ ບໍລິສັດ ສີນຄ້າຜ່ານແດນ ຈັນສະຫວັນ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ນອກຈາກນັ້ນ ເພິ່ນຍັງເປັນບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ມັກຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ມີລາຍໄດ້ ໂດຍການພັດທະນາດ້ານສີນຄ້າ ກະສິກຳ ທີ່ຫັນໄປເປັນອຸດສາຫະກຳ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມເຮັດການຜະລິດ ໃຫ້ເປັນສີນຄ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃຫ້ປະຊາຊົນຫາປາ ນຳມາແປຮູບເຮັດປາແດກ ເພື່ອຈຳໜ່າຍສູ່ສັງຄົມ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ປະລະວຽກງານຊ່ວຍສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມສ້າງອາສາກູ້ໄພ ນາຄາ ໂດຍບໍ່ຫັວງຜົນກຳໄລ (ຊ່ວຍດ້ວຍໃຈ ບໍ່ໄດ້ໄປດ້ວຍເງິນ) ນອກນັ້ນ, ເພິ່ນຍັງສຶກສາ ດ້ານການປູກຝັງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສຶກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ສ້າງ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ດິນປູກຝັງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ດິນປູກ ໂຕ້ ປີໂຕຼລຽມ ເພື່ອຈຳໜ່າຍສູ່ສັງຄົມ ຈົນສາມາດສ້າງເປັນໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ທັດສະນະຄະຕິຂອງເພິ່ນແມ່ນ ກ້າເຮັດ ກ້າເວົ້າ ກ້າສະແດງອອກ, ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ເກັບກຳເອົາບັນຫາ ຂອງສັງຄົມ ເພື່ອນຳໄປ ສະເໜີແກ້ໄຂ ຢູ່ໃນສະພາ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດ ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນຕະຫລາດປຸງແຕ່ງສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈຳໜ່າຍສີນຄ້າ ສູ່ຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

About admin

Check Also

ເດັກດື້ຕ້ອງໂດນອະໄລນະ ຄົນເຫັນໄວແທ້

ເດັກດື້ຕ້ອງໂດນອະໄລນະ ຄົນເຫັນໄວແທ້ ລູກໜີ້ໜ້າມືນຕ້ອງເຈີແບບນີ້(ອີມຸກ)ອີນາງ 📍 ສະຫວັນນະເຂດ (ຕິດໜີ້ບໍ່ຈ່າຍ) ບໍ່ທານເດີ້ສິເອົາມືງຈົນບໍ່ມີທີບຢູ່ ຂີ່ລົດປາໂດ່ໄປການ ໄປໃຫ້ປາກຄຳ ເປັນຫຍັງບໍ່ຂາຍລົດໃຊ້ໜີ້ ມັນວ່າ ບໍ່ຂາຍ ສີປະຈານລະປະຈານໂລດ ວ່າຊັ້ນແລະ ເກັ່ງເນາະ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *