ປະກາດ

ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ດ່ວນ!

ຕໍາແຫນ່ງທີ່ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກ:

1. ພະນັກງານບັນຊີ 1 ຕໍາແຫນ່ງ (ສາມາດສື່ສານພາສາຈີນ ຫຼື ອັງກິດໄດ້).

2. ໄພະນັກງານເກັບເງີນ 2 ຕໍາແຫນ່ງ.

3. ພະນັກງານເລຂາ 1 ຕໍາແຫນ່ງ (ມະນຸດສໍາພັນດີ, ຫນ້າຕາດີ, ນໍາໃຊ້ພາສາລາວໄດ້ Lula ຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ສາມາດສື່ສານພາສາຈີນ ຫຼື ອັງກິດໄດ້) ອາຍຸ 20-30 ປີ, ເພດຍິງ.

4. ພະນັກງານໄອທີ່ 1 ຕໍາແຫນ່ງ (ສາມາດສື່ສານພາສາຈີນ ຫຼື ອັງກິດໄດ້).

5. ພະນັກງານຂາຍ 10 ຕໍາແຫນ່ງ.

  • ວຸດທຶການສຶກສາ ແມ່ນ ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ.
  • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາກ່ອນຈະຈາລະນາເສດ,
  • ເງິນເດືອນແມ່ລົມກັນຕອນສຳພາດ.
  • ອາຍຸ 18 ຂື້ນໄປ.

> ຫານ ໃດສົນໃຈແມ່ນໃຫ້ສົ່ງ CV ມາທາງເບີ້ Whatsapp: +856 2058839235 ຫຼືສອບຖາມໂດຍກົງ: +856 2058839235, 2059632399

– ທີ່ຢູ່: ບ, ທົ່ງສ້າງນາງ, ມ.ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button